Sociale voetbalprojecten VVCS: Begeleiding jonge profs

31 oktober 2003

Naast het dagelijkse werk heeft de VVCS altijd oog gehad voor projecten met een langere adem. Ook dit jaar is de VVCS weer een aantal initiatieven gestart die de sociale positie van voetballers in Nederland moet versterken. Daarnaast is aan een aantal goedlopende projecten een vervolg gegeven. De komende dagen op deze site een overzicht van de activiteiten voor het lopende seizoen. Vandaag: Begeleiding van jonge profs.

Het project Begeleiding jonge profs ligt bij de VVCS in handen van Arend Steunenberg. Arend Steunenberg is het afgelopen seizoen bij een groot aantal clubs te gast geweest om ouders voor te lichten over wat de VVCS voor jeugdspelers kan betekenen. Arend Steunenberg begeleidde namens de VVCS in het verleden tientallen spelers op hun eerste schreden in het betaald voetbal.


Arend Steunenberg was in mei te gast bij AZ

Steunenberg: ‘Ik vind dit heerlijk om te doen. Het werken met jeugd heeft altijd mijn voorkeur gehad. Het is mijn persoonlijke drijfveer om mijn ervaring over te dragen op jeugdspelers en hun ouders.’

Clubs blijken behoefte te hebben aan een onpartijdige voorlichting op het moment dat een club een contract aangaat met een jeugdspeler. Vanaf dat moment ontstaat een werkgever-werknemers-relatie, terwijl tot dan toe alles op vrijwillige basis plaatsvond. In die nieuwe situatie besteden de clubs de voorlichting graag uit aan een derde, onpartijdige organisatie als de VVCS.