Feyenoord waarschuwt spelersmakelaars

17 november 2003

Feyenoord heeft middels een door Rob Baan ondertekende brief de spelersmakelaars in Nederland gewaarschuwd hun jonge jeugdspelers met rust te laten. Steeds vaker klagen ouders bij de Feyenoord-leiding dat 12- en 13-jarige spelers reeds door makelaars benaderd worden om zich voortaan door hen te laten begeleiden. Feyenoord meldt dat dit soort praktijken voortaan aan de KNVB gemeld zullen worden en deze makelaars de toegang tot het Feyenoord-complex ontzegd zal worden.

Feyenoord meldt in de brief dat het de bemiddeling door spelersmakelaars juist zo veel mogelijk in goede banen tracht te leiden: ‘Tegen de tijd dat onze spelers de leeftijd van 16 jaar bereiken worden zij door Feyenoord op voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd over de situatie van de spelersmakelaars op de arbeidsmarkt van het betaald voetbal.’

Feyenoord heeft overigens met de hen bekende spelersmakelaars de afspraak gemaakt dat zij de club tijdig zullen melden met welke spelers zij in gesprek zijn en voor wie zij reeds als spelersmakelaar optreden. Indien de ouders informatie wensen ontvangen zij van Feyenoord een lijst met gelicenseerde makelaars waaruit zij een keuze kunnen maken.

Als blijkt dat makelaars spelers onder de 16 jaar benaderen en daarmee de regel van het KNVB-reglement Spelersmakelaars overtreden zal Feyenoord dit voortaan aan de KNVB melden. Dit kan leiden tot het intrekken van de licentie van de spelersmakelaar door het Bondsbestuur van de KNVB.

Op 2 december a.s. organiseert Feyenoord een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en spelers van de B- en C-jeugd. Op deze avond geeft de Rotterdamse club de VVCS de gelegenheid haar standpunt omtrent de begeleiding van jeugdspelers te presenteren.

VVCS-medewerker Arend Steunenberg: ‘In het opleidingstraject speelt een spelersmakelaar nog geen rol. In deze fase kan de VVCS aan de zijlijn uitstekende begeleiding bieden. Het is nergens voor nodig dat spelers zich op deze leeftijd reeds vastleggen.’