Inkomensvoorwaarde voor spelers van buiten EU daalt

21 juni 2004

De KNVB heeft het inkomensgemiddelde vastgesteld dat het komende seizoen gehanteerd zal worden bij de beoordeling van aanvragen om een werkvergunning voor spelers van buiten de EU. Spelers van buiten de EU dienen op grond van dit gemiddelde minstens € 401.715,- te verdienen om een werkvergunning te kunnen verkrijgen. Dit ligt ruim € 35.000,- lager dan in het afgelopen seizoen. De VVCS, die de positie van Nederlands voetbaltalent wil beschermen, is het niet eens met de gehanteerde criteria.

Om te kunnen beoordelen of het geboden salaris aan een beroepsvoetballer van buiten de EU marktconform is zal voor het seizoen 2004/05 een inkomensgemiddelde van € 267.810,- gehanteerd worden. Vorig jaar lag dit inkomensgemiddelde nog op € 290.995,-.

Spelers van 18 en 19 jaar van buiten de EU dienen ten minste 75% van dit gemiddelde te verdienen. Het minimumsalaris voor spelers van 18 en 19 jaar van buiten de EU bedraagt nu € 200.857,50, tegenover € 218.246,25 in het vorig seizoen.

Spelers van 20 jaar en ouder van buiten de EU dienen ten minste 150% van het inkomensgemiddelde te verdienen om een tewerkstellingsvergunning te verkrijgen: € 401.715,-, tegenover € 436.490,- in het afgelopen seizoen.

De VVCS is het niet eens met de gehanteerde criteria. De lagere inkomensvoorwaarde voor het komende seizoen is namelijk niet veroorzaakt door een inkomensverlaging. De cijfers zijn immers gebaseerd op de inkomens over het seizoen 2002-2003 en toen was van een inkomensverlaging nog geen sprake.

De lagere inkomensvoorwaarde voor het seizoen 2004-2005 is veroorzaakt door per club een groter aantal spelers bij de berekening te betrekken. VVCS-voorzitter Theo van Seggelen: ‘De inkomensvoorwaarde voor spelers van buiten de EU is ingesteld om te voorkomen dat middelmatige spelers van buiten de EU de plaats van Nederlandse spelers gaan innemen. Als clubs een speler van buiten de EU een inkomen biedt dat boven de inkomensvoorwaarde ligt, dan weet je dat het om een speler met extra klasse gaat.’

Van Seggelen: ‘Afgesproken is dat voor het berekenen van het inkomensgemiddelde de salarissen van spelers uit de A-selectie meegeteld worden. De VVCS is van mening dat een A-selectie uit 18 man bestaat. De afgelopen jaren is dat al opgetrokken naar 20 man. Voor het nieuwe seizoen zijn nu zelfs de inkomens van gemiddeld 24 man per club betrokken. Op deze wijze is het gemiddelde inkomen kunstmatig omlaag gebracht. En daarmee de positie van Nederlandse spelers verslechterd. Dat vindt de VVCS een kwalijke zaak.’

De verwachting is dat de inkomensvoorwaarde voor spelers van buiten de EU de komende jaren verder zullen zakken omdat de gemiddelde salarissen in het Nederlandse betaald voetbal inmiddels een dalende tendens vertonen.