Optieregeling FC Zwolle door arbitragecommissie afgewezen

1 september 2004

De zaak-Jansen leek op het eerste gezicht op de zaak-Trabelsi. Maar het vonnis van de arbitragecommissie luidde dit keer anders: de negatieve optie in het contract tussen FC Zwolle en Martijn Jansen werd niet rechtsgeldig bevonden. Het vijfjarige contract van Jansen, die voor juridische steun de VVCS benaderde, dient gerespecteerd te worden.

Het onderwerp van discussie was de ‘negatieve’ optie die FC Zwolle en de toen 16-jarige Martijn Jansen hadden opgenomen in het vijfjarig contract, dat in 2001 door beide partijen was ondertekend.

De clausule hield in dat als Martijn Jansen na drie jaar niet tot de A-selectie behoorde beide partijen de mogelijkheid hadden om de vijfjarige verbintenis reeds na deze drie jaar te beëindigen.In de zomer van 2004 bleek FC Zwolle de inmiddels 19-jarige Martijn Jansen niet over te hevelen naar de A-selectie. Jansen wilde niettemin gewoon zijn vijfjarige contract uitdienen, maar FC Zwolle wenste nu gebruik te maken van de optie in het contract en de verbintenis te beëindigen.

De vraag was of een dergelijke clausule wel rechtsgeldig was. De VVCS, die door Jansen voor juridische steun benaderd was, meende van niet en maakte de zaak aanhangig bij de arbitragecommissie van de KNVB. FC Zwolle was van mening dat de clausule wel toelaatbaar was omdat deze door beide partijen was overeengekomen en verwees daarbij naar de zaak-Trabelsi.

Uiteindelijk ging de arbitragecommissie niet akkoord met de clausule en dient de FC Zwolle de vijfjarige verbintenis met Martijn Jansen gewoon te respecteren.

Mr. Wil van Megen, die de zaak namens de VVCS bij de arbitragecommissie aanhangig maakte:

‘Twee punten waren van belang voor de uitspraak van de commissie. Het feit dat twee partijen een afspraak maken, wil nog niet zeggen dat het rechtsgeldig is. Je kunt ook wel met twee partijen afspreken dat je 80 kilometer per uur binnen de bebouwde kom kunt rijden, maar dat wil nog niet zeggen dat zo’n constructie dan toelaatbaar is.’

Ook de verwijzing naar de zaak-Trabelsi bleek niet op te gaan.

Van Megen: ‘Essentieel is het verschil dat, omdat hier sprake is van een ‘negatieve’ optie (als Martijn Jansen niet wordt opgenomen in de selectie., dan…), FC Zwolle het zelf in de hand heeft om de clausule van toepassing te laten zijn. De clausule geldt niet als ontbindende voorwaarde, omdat de werkgever hier invloed heeft op het al dan niet intreden van de voorwaarde. Daarom is het niet rechtsgeldig.’