Kwetsende spreekkoren op agenda nieuwe CSR

13 september 2004

De Centrale Spelersraad heeft haar nieuwe samenstelling voor het seizoen 2004-2005 bekend gemaakt. De CSR is op zes posities gewijzigd. Op de eerste vergadering, op 20 september a.s., zullen onder meer de kwetsende spreekkoren en eventuele acties van de spelers hiertegen aan de orde komen.

Een zestal leden van de CSR van 2003-2004 stelde zich om uiteenlopende redenen, zoals het beëindigen van de carrière of vertrek naar het buitenland, niet langer herkiesbaar. Mariano Bombarda, Roy Beukenkamp, Alfred Schreuder, Patrick Zwaanswijk, Jochem van der Hoeven en Jeffrey van As zijn opgevolgd door Mischa Salden (Stormvogels/Telstar), Hans Vonk (Ajax), Arno van Zwam (NAC Breda), Sander van Gessel (FC Groningen), Joost Broerse (FC Utrecht) en Roy Hendriksen (Helmond Sport).


Nieuw CSR-lid Hans Vonk (Proshots)

De overige leden van de CSR werden herbenoemd. De CSR zal nu voor de periode van 15 september 2004 tot 15 september 2005 bestaan uit:

Danny Hesp (RBC Roosendaal), Arco Jochemsen (FC Zwolle), Jan Bruin (Cambuur Leeuwarden), Misch Rook (TOP Oss), Mischa Salden (Stormvogels/Telstar), Hans Vonk (Ajax), Arno van Zwam (NAC Breda), Sander van Gessel (FC Groningen), Joost Broerse (FC Utrecht) en Roy Hendriksen (Helmond Sport).

Voorzitter van de CSR is Theo van Seggelen; het secretariaat wordt gevormd door Louis Everard, Ad Dieben en Ko Andriesen, die als niet actieve spelers deel uitmaken van de CSR.