Premieconflict Sparta in impasse

23 september 2004

De spelersgroep van Sparta heeft de hulp van de VVCS ingeroepen om te bemiddelen in het premieconflict tussen de spelers en het bestuur. Eerdere toenaderingspogingen van de spelers om tot een compromis te komen liepen stuk op de starre houding van het bestuur. Deze wenst niet af te wijken van de eis om de premies voor dit jaar met circa 50% te verminderen.

De spelersraad van Sparta vindt het uitermate vervelend dat nu de competitie al anderhalve maand op gang is nog altijd geen duidelijkheid is over de premieregeling. Pas vier dagen voor aanvang van de competitie kwam het bestuur met een voorstel waarin de bestaande premies meer dan gehalveerd werden.

De spelers van Sparta hebben begrip voor de financiële situatie van de club, maar menen dat een halvering buiten proporties is. Pogingen om de club tegemoet te komen werden afgewezen onder het mom van ‘slikken of stikken’. Deze weinig coöperatieve opstelling van de Sparta-leiding is in strijd met de bepaling in de spelerscontracten waarin staat vermeld dat de premieregeling in onderling overleg moet worden vastgesteld.

De spelersgroep van Sparta is bovendien geïrriteerd dat het bestuur het in de media niettemin doet voorkomen dat de spelers een zeer aantrekkelijk voorstel is gedaan. Omdat het geen ruimte meer zag voor constructieve onderhandelingen heeft de spelersgroep van Sparta de zaak in handen van de VVCS gegeven.

Maar ook de VVCS komt er met het bestuur niet uit. In een drietal gesprekken, waarvan de laatste hedenmiddag plaatsvond, is het bestuur namens de spelers constructieve voorstellen voorgelegd, maar steeds zijn deze zonder enige tegemoetkoming afgewezen.

Aanstaande maandag zal nu een delegatie van de VVCS de voltallige spelersgroep van Sparta bezoeken om verslag uit te brengen en te overleggen welke acties de spelers nu kunnen ondernemen.