Centrale Spelersraad: standpunt over nieuwe competitieopzet nog niet bepaald

27 september 2004

De Centrale Spelersraad heeft haar standpunt betreffende de nieuwe competitieopzet nog niet bepaald. De CSR heeft de KNVB laten weten voor 5 oktober haar bevindingen kenbaar te maken. Enkele spelers, waaronder Mark van Bommel, belden reeds verontrust naar de CSR, omdat zij verbaasd waren dat, zoals in de media hier en daar werd gesuggereerd, de CSR reeds haar fiat aan de nieuwe plannen gegeven zou hebben.

De Centrale Spelersraad heeft het definitieve plan op maandag 20 september jl., middels een presentatie in Zeist, voorgelegd gekregen. Pas afgelopen vrijdag is de CSR formeel om advies gevraagd. De CSR heeft daarop via een enquête alle spelersraden ingelicht en om hun mening gevraagd over de nieuwe competitieplannen.

 


De CSR-leden Hans Vonk, Sander van Gessel, Mischa Salden, Arco Jochemsen en Joost Broerse luisteren naar de presentatie van de nieuwe competitieopzet

De spelers binnen de CSR reageerden overigens overwegend positief op de gepresenteerde plannen, al waren de meningen over met name de geschrapte winterstop rond kerst en nieuwjaar verdeeld.

 

Het moge echter duidelijk zijn dat de CSR, in afwachting van de reacties van de spelersraden, haar standpunt over de gewijzigde competitieopzet nog niet bepaald heeft.