Sparta weigert gebaar spelers inzake premieconflict

28 september 2004

Het voorstel van de spelers om een onafhankelijke commissie in alle redelijkheid een bindend advies te laten geven over de hoogte van de premieregeling voor het lopende seizoen is door het Sparta-bestuur afgewezen. De impasse in het premieconflict, waaraan de spelers op deze wijze een einde wilden maken, blijft zo voortduren.

Al ruim anderhalve maand houdt Sparta vast aan een gewenste halvering van de premies ten opzichte van vorig seizoen. Voor de spelers is dit aanbod onacceptabel.

Extra schrijnend is het aanbod voor de spelers die deze zomer een contract uitonderhandelden. Bij de vraag wat de hoogte van de premies zou zijn kregen zij de regeling van vorig seizoen voorgelegd. Daarbij werd niets gezegd over een kennelijk op handen zijnde halvering van de premies.

 

Verschillende tegenvoorstellen van de spelersgroep werden de afgelopen weken afgewezen, waarbij het bestuur in de media volhoudt dat de spelers een zeer redelijk voorstel is gedaan en het ook de spelers zijn die het voortbestaan van de club in gevaar brengen.

 

Om die redelijkheid van het voorstel te toetsen stelde de VVCS, die door de spelers om bemiddeling was gevraagd, voor om een onafhankelijke commissie om een bindend advies te vragen (zie berichtgeving van gisteren).

 

De spelers gingen hiermee akkoord. Uiteraard werd hen de risico’s van een dergelijke procedure voorgehouden, maar de spelers hadden er vertrouwen in dat de uitkomst allicht beter zou zijn dan wat nu op tafel ligt.

 

Het Sparta-bestuur vertrouwt kennelijk minder op de redelijkheid van haar eigen argumenten, want het wees het voorstel resoluut af. Waardoor de impasse, die door de spelers als zeer onaangenaam en niet bevorderlijk voor de prestaties wordt ervaren, blijft voortduren.