Nieuwe namen in management en bestuur CFK

5 oktober 2004

Het management en het bestuur van het Contractspelersfonds KNVB (CFK) hebben een wijziging ondergaan. Middels een persbericht heeft het CFK de benoeming van een nieuwe directeur en voorzitter bekend gemaakt.

‘Met ingang van 1 januari 2005 zal dr. R.L. Vreeman (1947) benoemd worden tot voorzitter van het ContractSpelersfonds KNVB (CFK). Ruud Vreeman, sinds 2003 burgemeester van Tilburg, beschikt over een grote bestuurlijke ervaring, opgedaan binnen zowel de vakbond als de politiek.

Daarnaast heeft Vreman een uitgebreide ervaring in de sportwereld, onder meer als bestuurslid van het NOC*NSF. Vreeman studeerde arbeidsorganisatiepsychologie in Groningen en is gepromoveerd op het onderwerp ‘Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse industrie’.
Ruud Vreeman zal de positie van Frans Bayings overnemen, die zijn rol als voorzitter van het CFK per 1 juli jl. heeft beëindigd.

Tevens zal de vacature van CFK-directeur per 1 december a.s. ingevuld kunnen worden. Op die datum zal drs. B.I. Kolster (1967) in dienst treden als directeur van het CFK. Ben Ivar Kolster heeft na een studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam managementfuncties vervuld bij verschillende financiële instellingen. Ben Ivar Kolster is tevens als docent verbonden aan de Stichting Pensioen Opleidingen.

De nieuwe directeur zal aanwezig zijn bij de komende CFK-jaarvergadering op dinsdagavond 30 november* a.s., aanvang 19:30 uur op het KNVB-Sportcentrum te Zeist. Tijdens deze vergadering zullen de resultaten van het boekjaar 2003-2004 worden toegelicht.’

* De vergadering vindt dus niet plaats op 8 december, zoals eerder vermeld.