Advies CSR nieuwe competitieopzet: laat winterstop ongewijzigd

11 oktober 2004

De CSR heeft vandaag haar advies aan de KNVB betreffende de gewijzigde competitieopzet uitgebracht. De spelers zijn enthousiast over het nieuwe competitiemodel, maar wijzen het spelen met Kerst en Nieuwjaar resoluut van de hand.

Aansluitend op de door KNVB verzorgde presentatie van de nieuwe competitieopzet heeft de Centrale Spelersraad uitgebreid gesproken over de voorgenomen wijzigingen. De CSR besloot daarop via een enquête onder de spelersraden van de 37 BVO’s na te gaan hoe de spelers denken over de nieuwe opzet, het grotere aantal wedstrijden en het spelen met Kerst en Oud en Nieuw.

De respons op de enquête is zeer groot geweest, zodat het advies van de CSR breed gedragen wordt door de in Nederland spelende professionele voetballers.

De CSR is het met de KNVB eens dat een sterkere Nederlandse competitie de sportieve kwaliteit en weerbaarheid ten goede zal komen. De CSR komt dan ook met een positief advies met betrekking tot de plannen voor een gewijzigde competitieopzet.

Negatief is de CSR echter over de invulling van het wedstrijdschema. De CSR, en met haar alle spelersraden die reageerden, is van mening dat de winterstop – en in het bijzonder de vrije periode van Kerstmis tot en met Nieuwjaar -ongewijzigd dient te blijven.

De CSR verwijst daarbij ook naar een recent onderzoek waarbij ook het publiek heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan wedstrijden op Tweede Kerstdag en met Oud en Nieuw. Daarmee vervalt volgens de CSR ook het voornaamste argument voor deze voorgestelde wijziging, namelijk het vergroten van de financiële middelen.

De CSR wil graag met de KNVB van gedachten wisselen over een alternatieve invulling van het competitieprogramma.