15 mei deadline voor spelers die contract willen opzeggen

27 april 2005

15 mei is de deadline voor spelers die hun eerder verlengde, aflopende arbeidscontract willen doen eindigen. Wanneer zij verzuimen dit voor deze datum per aangetekende brief aan de club te melden loopt het contract automatisch één jaar door onder dezelfde voorwaarden.

31 maart was de uiterste datum waarop clubs het aan spelers dienden te laten weten wanneer zij een eerder verlengd, aflopend contract wilden opzeggen. Als de clubs op deze datum niets hebben laten weten, en daarmee aangeven door te willen met de speler, dan bestaat er nog altijd de mogelijkheid dat de speler zelf aangeeft zijn eerder verlengd, aflopend contract te willen opzeggen.

Dit dient per aangetekende brief aan de club te gebeuren vóór 15 mei. Wanneer een speler dit niet doet dan loopt het contract automatisch één jaar door onder dezelfde voorwaarden als in het laatste seizoen van het aflopende contract.

Een speler die zelf wil opzeggen dient zich echter wel goed te realiseren dat hij geen recht heeft op een WW-uitkering als onverhoopt zich geen nieuwe club zou melden.

Voor VVCS-leden die deze zomer zonder club komen te zitten start de VVCS overigens net als vorig jaar weer een sollicitatieservice. Meer bijzonderheden hierover zijn te lezen in het volgende nummer van De Contractspeler.

Wil je vooraf overleggen wat te doen of heb je vragen, bel dan naar de VVCS en vraag naar Louis Everard of Ad Dieben.