Principeakkoord over nieuwe CAO Contractspelers Betaald Voetbal

28 april 2005

De VVCS is samen met Proprof na drie onderhandelingsrondes een principeakkoord overeengekomen met de Nederlandse Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) aangaande de nieuwe CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal 2005-2008.

Het principeakkoord zal op 26 mei a.s. in de FBO-Ledenvergadering worden voorgelegd aan de bij de FBO aangesloten Betaald Voetbal Organisaties. De werknemersorganisaties hebben het principeakkoord al in de Centrale Spelersraad besproken en groen licht gekregen. De nieuwe CAO zal, na aanvaarding door de FBO-Ledenvergadering, ingaan op 1 juli 2005 en eindigen op 30 juni 2008.

Het principeakkoord strekt zich uit over een driejarige looptijd van de CAO met een eenjarige nawerking. Een akkoord is onder meer bereikt over de invoering van een Sociaal Fonds voor opleiding en (om)scholing van spelers. Louis Everard van de VVCS: ‘Wij zijn heel blij met een overeenkomst op dit gebied. Het is voor het eerst dat de clubs hier een bijdrage voor over hebben.’

Nieuw is ook dat de clubs voor het eerst actief zullen deelnemen aan het ouderdomspensioendeel van het CFK.

Everard: ‘Het doet ons ook deugd dat bij ziekte- en arbeidsongeschiktheid de speler tot aan het einde van zijn contract honderd procent doorbetaald zal worden. Dat was weliswaar reeds opgenomen in de vorige CAO, maar dat wordt in het huidige sociale klimaat bijna in alle nieuwe CAO’s geschrapt.’

De onderhandelingen hebben plaatsgevonden in een open en professionele sfeer, waardoor het resultaat reeds na drie onderhandelingsrondes tot stand is gekomen.

De sociale partners zijn ervan overtuigd dat het pakket een verdere professionalisering van de bedrijfstak Betaald Voetbal tot gevolg zal hebben, zonder dat het zal leiden tot structurele kostenverhogende aspecten voor de werkgevers en werknemers.

Namens de VVCS hadden mr. Louis Everard en Ad Dieben in de CAO-delegatie zitting. Proprof was vertegenwoordigd door Ko Andriessen en Daan Hermes, voor de werkgevers hadden de heren Castelijns en Rossmeisl van de FBO, de heer Van der Pol van Stormvogels-Telstar Combinatie, de heer Gerbrands van AZ, de heer Smit van Heracles Almelo en de heer Venneman van FC Utrecht zitting in de delegatie.