VVCS houdt eerst eerste districtsledenvergadering in Zwolle

20 november 2006

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering die op 11 december 2006 in Amsterdam zal plaatsvinden, organiseert de VVCS een drietal regionale vergaderingen in het land. Donderdagavond 16 november trapte de VVCS in Zwolle af.

Na de financiële verantwoording over het seizoen 2005/2006 door secretaris-penningmeester Robert Roest, gaf voorzitter Danny Hesp een overzicht van de VVCS en CSR activiteiten in het voorbije seizoen.

Onderwerpen die de revue passeerden waren onder meer de door de VVCS namens haar leden gevoerde arbitragezaken, de kunstgrasproblematiek, de zgn. omkoopperikelen, Team VVCS, het gala en de uitbreiding van het contractbegeleidersteam.

Apart werd stilgestaan bij een aantal CSR onderwerpen. Het voorbije seizoen kwam mede namens de CSR een versoepeling van de strafmaat bij gele kaarten tot stand. Schorsingen volgen thans na 5, 7, 9, 11 en iedere volgende kaart. Bovendien worden slechts eventuele gele kaarten uit de laatste twee competitiewedstrijden smeegenomen naar het nieuwe seizoen. Ook zorgde de CSR ervoor dat in Nederland geen sprake is van een automatische schorsing na een rode kaart, zoals door de FIFA wordt voorgeschreven. Immers, een ieder heeft het recht op een mondelinge behandeling voor de volgende wedstrijd.

Ook werd stilgestaan bij het aanstaande beroep in de televisierechtenprocedure. De VVCS vertrouwt erop dat het Hof tot een andere conclusie komt dan de rechtbank van Amsterdam.