VVCS voltooit rondje Nederland

24 november 2006

De tweede disctrictsvergadering vond dinsdag plaats in Eindhoven. Woensdag jl. voltooide de VVCS haar ronde in Breukelen. De VVCS-leden toonden zich blij met de keuze voor Bas Roorda als nieuw bestuurslid.

Ook bij deze vergaderingen werd verslag gedaan van het financiële wel en wee van de vereniging en de in het voorbije seizoen 2005/2006 ontplooide activiteiten.

Net als in Zwolle, bleken ook alle aanwezigen bij deze vergaderingen blij met de aanstaande toetreding van Bas Roorda tot het bestuur van de VVCS. Hoewel zijn benoeming pas geformaliseerd zal worden tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 11 december te Amsterdam zal plaatsvinden, is hij binnen het bestuur al actief.

Uiteraard werd ook stilgestaan bij het bizarre supportersgedrag van het vorige weekend. De VVCS is van mening dat een (re)actie door of namens het spelerscollectief op zijn plaats is. Dit zal op woensdag 13 december met de leden van de CSR worden besproken.