CSR bespreekt actuele voetbalzaken

14 december 2006

In haar vergadering op woensdag 13 december jongstleden, stond de Centrale Spelersraad (CSR) langdurig stil bij enkele actuele onderwerpen.

Al geruime tijd blijkt de problematiek van een geblesseerde speler en het al dan niet doorspelen voor veel onduidelijkheid te zorgen. Spelers gaan voor eigen rechter spelen, en ook trainers willen vanuit onwetendheid in de publiciteit de plank nogal eens mis slaan.

Formeel is er maar één persoon die de wedstrijd kan stilleggen en dat is de scheidsrechter. Hij moet inschatten of een blessure dusdanig ernstig is dat doorspelen niet verantwoord is.

De CSR is van mening dat in het geval de scheidsrechter er niet voor kiest de wedstrijd stil te leggen, de verantwoordelijkheid niet bij de spelers kan worden neergelegd. Derhalve gewoon doorspelen!

In het geval het volstrekt duidelijk is dat een scheidsrechter de situatie verkeerd inschat, kunnen spelers altijd nog hun verantwoordelijkheid nemen, maar de CSR wil af van het automatisme dat als een speler op de grond ligt, van de tegenstander wordt verwacht dat zij het spel stilleggen.
 
Het gebruik van scheldwoorden binnen het veld kwam ook ter sprake. Binnen het veld, in het heetst van de strijd, weet iedere speler dat er wel eens wat gezegd wordt. De CSR is echter van mening dat zulks tegen het Arbitrale viertal in iedere omstandigheid “not done” is. Het arbitrale viertal dient door spelers met respect te worden behandeld en daar past het uitschelden van de scheidsrechter niet in.

De CSR is echter evenwel tevens van mening dat scheidsrechters hier eenduidiger tegen op moeten treden. Het kan niet zo zijn dat de ene speler wordt geschorst, terwijl door andere scheidsrechters tegen vergelijkbare disrespectvolle uitlatingen in het geheel niet wordt opgetreden.