Dispensatieregeling KNVB maakt Nederlandse tranferwindow ruimer dan alom gedacht

8 februari 2007

De VVCS constateert dat er binnen het betaalde voetbal nogal wat onduidelijkheid heerst over de transfermogelijkheden na 31 januari jl. De dispensatieregeling, waarover de CSR met de KNVB overeenstemming bereikte, is aanzienlijk ruimer dan kennelijk gedacht.

Een van de mogelijkheden die massaal over het hoofd wordt gezien betreft de ontbinding van een spelerscontract door de Arbitragecommissie van de KNVB. Besluit de Commissie hiertoe, dan staat het een speler vrij om binnen Nederland overschrijving te verkrijgen naar een andere club. Dit geldt nog tot de tweede vrijdag van maart. Indien speler, oude en nieuwe club het eens zijn over een overgang, kan een vonnis tot ontbinding bij de arbitragecommissie gevraagd worden. Omdat dit dan ook kan middels een zgn. pro forma procedure, kan dit op zeer korte termijn geregeld worden.

Heb je vragen, bel dan de VVCS.
Telefoonnummer: 023 – 55 46 930