Khalid Sinouh alsnog betaald door Omonia Nicosia

8 juni 2007

Dat de betalingsmoraal op Cyprus zeer ver achterblijft bij het klimaat ondervonden reeds vele, ook Nederlandse, spelers. Zo ook Khalid Sinouh.

Khalid Sinouh, die ondanks diverse verzoeken van zijn kant de betalingen zoals nog resterend sedert zijn vertrek bij de club maar niet zag bijgeschreven op zijn bankrekening. Hierop schakelde hij de VVCS in. 

             

Een sommatie gevolgd door een concept-verzoekschrift voor de Dispute Resolution Chamber van de FIFA deed de Cypriotische club alsnog besluiten haar financiële verplichtingen jegens Khalid Sinouh volledig na te komen.