VVCS Academy: nieuw studieconcept ideaal voor profvoetballers

5 september 2007

Op initiatief van de VVCS start op 1 oktober 2007 de HBO Opleiding Ondernemerschap voor spelers die naast hun voetbalcarrière willen werken aan een maatschappelijke loopbaan voor de toekomst. De opzet is nieuw: het is onderwijs waarbij je vanaf elke locatie via internet les krijgt van je eigen docenten, zelfstandig studeert en met collega-studenten, op afstand samenwerkt aan je studie.
‘Veel profvoetballers zouden best naast hun carrière willen studeren’, zegt VVCS-directeur Louis Everard beslist. ‘De tijd is er op zich wel, de interesse ook. Maar waar vind je een opleiding die rekening houdt met je voetbalcarrière? Die is er niet.’

Beter gezegd: die wás er niet. Want de VVCS is er van overtuigd met het opzetten van de nieuwe VVCS-Academy de profvoetballer maximaal tegemoet te komen. Everard: ‘Want het voetbal mag er natuurlijk niet onder lijden. Trainingskampen, wedstrijden in het buitenland en blessurebehandelingen zorgen ervoor dat je als voetballer flexibel moet zijn. De traditionele opleidingen kunnen daar geen rekening mee houden. De VVCS Academy doet dat nu wèl!’

VVCS-directeur Louis Everard en algemeen directeur Hans Dijksman van Dijdidakt bevestigen de overeenkomst die de VVCS Academy mogelijk maakte. Ook VVCS-voorzitter Danny Hesp en directeur Bernadette Lohuis van Saxion zetten hun handtekening onder het samenwerkingsverband.

De VVCS heeft hogeschool Saxion Next en Dijdidakt Webleren als partner gekozen, vanwege hun jarenlange ervaring met online leren in virtuele klassen. Zij hebben nu op initiatief van de VVCS een hbo-opleiding ontwikkeld die je als profvoetballer alle bewegingsvrijheid geeft.

De Hbo-Bachelor Ondernemerschap, Business Innovation kan worden gevolgd op de momenten dat het jou als voetballer het beste uitkomt. Everard: ‘Je volgt je lessen online in virtuele klassen en onder begeleiding van een echte coach. Je staat er dus niet alleen voor, maar je hebt aan de andere kant wel alle vrijheid die je als profvoetballer nodig hebt.’

Gekozen is voor een opleiding Ondernemerschap. Sport en ondernemen liggen in elkaars verlengde. Beide ambities vragen om doorzettingsvermogen., focussen op een doel, samenwerken in een team, snel kunnen reageren op situaties, benutten van kansen, tegenslagen kunnen verwerken en continu gericht zijn op verbetering.

Op basis van je persoonlijke profiel is binnen de gehele opleiding veel aandacht voor het ontwikkelen en versterken van persoonlijke competenties die van belang zijn voor het vergroten van je innovatieve ondernemerschap.

De praktijkcomponent vormt een belangrijker pijler van de opleiding. Daarom worden in samenwerking met organisaties, de nauw verbonden zijn aan de voetbalwereld, relevante praktijkopdrachten op Hbo niveau ontwikkeld en uitgevoerd.

De zogenaamde Learning-E methodiek gebruikt het internet om je interactief te laten leren. Je volgt colleges in een virtueel klaslokaal en met spraak- en andere technieken communiceer je met de docent en met andere studenten. Ook kun je begeleiding krijgen van een expert zonder dat je daarvoor hoeft te reizen. Het enige wat je nodig hebt is een computer met internetverbinding. Zo kun je ook online je studievoortgang volgen.

Toelating en inschrijving
Spelers in het bezit van een Havo, Vwo of Mbo niveau 4 diploma kunnen worden toegelaten op de opleiding Hbo-Bachelor Ondernemerschap, Business Innovation. Wie ouder is dan 21 jaar of het komend studiejaar 21 wordt en nog geen Havo, Vwo of Mbo-diploma heeft moet om toegelaten te worden een 21+ onderzoek doen.

Wie wil weten wanneer je zo’n 21+ onderzoek kunt doen of meer informatie wil over de opleiding kan daarvoor de VVCS bellen: 023-5546930.