Overeenstemming uitgangspunten nieuwe CAO Contractspelers

19 december 2007

Gisteren hebben de FBO enerzijds en de VVCS en ProProf anderzijds overeenstemming bereikt met betrekking tot de uitgangspunten voor een nieuwe CAO voor de contractspelers in het Nederlandse betaald voetbal.
De nieuwe overeenkomst zal ingaan op 1 juli 2008 en heeft een duur van 3 seizoenen. Partijen zullen in de komende periode de overeengekomen uitgangspunten uitwerken in een principeakkoord dat aan de leden van de betrokken organisaties zal worden voorgelegd. Tot die tijd zullen geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan betreffende de inhoud van het akkoord.

Namens de VVCS werden onderhandelingen gevoerd door Louis Everard en Ad Dieben.