VVCS-oprichter Karel Jansen overleden

8 januari 2008

In zijn woonplaats Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag Karel Jansen (82), oprichter van de VVCS, overleden. Dat de rechtspositie van spelers in Nederland als één van de sterkste van Europa geldt, is voor een belangrijk deel aan de inspanningen van Jansen te danken.

Als speler van ADO maakte Jansen de introductie van het betaald voetbal in Nederland mee. Dat er tegenover de plichten van een semiprofessional in de beginjaren nog weinig rechten stonden, merkte Jansen in de nadagen van zijn carrière als speler van DHC en Schevingen Holland Sport. Illustratief hiervoor is dat de VVCS zich in het eerste jaar na de oprichting in 1961 onder meer inzette voor een deugdelijke verzekering én voor het afschaffen van de clubcontributie (!) voor contractspelers.
 

Karel Jansen, zittend tweede van links, temidden van het VVCS-bestuur van 1964.

Als secretaris-penningmeester was Karel Jansen decennialang het gezicht van de VVCS. Al kort na de oprichting van de VVCS zocht hij contact met andere Europese spelersvakbonden en zo stond hij in 1965 aan de basis van de internationale spelersvakbond FIFPro.

 
Een belangrijke doorbraak was in 1967 de zogenaamde zaak-Laseroms, waarin Jansen namens de VVCS afdwong dat een profvoetballer vanaf dat moment als een normale werknemer werd erkend.
 
Toen full-professionalisme aan het eind van de jaren zestig langzaam zijn intrede deed in Nederland werd duidelijk dat een contractspeler gedurende het beperkt aantal jaren van zijn carrière een onevenredig groot deel van zijn salaris aan de belastingen moest afdragen. Jansen stond toen aan de basis van het nog altijd bestaande CFK-fonds, waarvan spelers na hun actieve voetballoopbaan profiteren.
 
Het is een regeling waarnaar nog altijd door andere Europese landen met enige afgunst wordt gekeken. Dat de Nederlandse profvoetballer in de loop der jaren een sterke rechtspositie heeft opgebouwd is voor een belangrijk deel aan de inspanningen van Jansen te danken. Hij was grondlegger van de eerste voetbal-CAO, een van de oprichters van het medezeggenschapsorgaan de Centrale Spelersraad en hij bekleedde in de loop der jaren belangrijke functies in alle relevante commissies van de KNVB. Zo nam Jansen tweemaal namens de spelers zitting in het sectiebestuur betaald voetbal.
 
Later richtte Jansen de Oranjeraad op en nam hij het initiatief tot het VVCS Voetbalgala voor de beste voetballer van het jaar, wat al snel uitgroeide tot een feest voor alle professionele voetballers in Nederland.
 
Karel Jansen was erelid van de VVCS. Niet alleen de VVCS, maar ook de huidige profvoetballer heeft nog veel aan zijn jarenlange inzet te danken.