Nederland voetballand maar ook belastingland

25 maart 2008

Column Mr. Stef Bekker

Nederland kan een aantrekkelijk belastingland zijn om te voetballen. Vooral voor een voetballer van buitenlandse afkomst.

Wat is het geval? De wet Loonbelasting kent een faciliteit die hierop neerkomt, dat een club over 30% van het brutosalaris géén loonbelasting hoeft in te houden. Voor de buitenlandse speler vormt deze 30%-vrijstelling een forfaitaire tegemoetkoming in de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland.

 

Krijg je die faciliteit als buitenlander nu zo maar? De regeling kent namelijk een aantal voorwaarden. Zo moet de speler door een Nederlandse club vanuit het buitenland worden geworven. In bepaalde situaties kan zelfs een Nederlandse voetballer als hij uit het buitenland geworven wordt de faciliteit krijgen. En hij moet deskundig zijn en specifieke vaardigheden hebben.

 

In samenspraak met de Belastingdienst is door de KNVB een aantal criteria opgesteld. Denk dan aan gespeelde A-interlands gedurende de afgelopen 2 jaar, het spelen in de hoogste competitie van dat land of het spelen van wedstrijden in Champions League/UEFA Cup verband. Als aan één van die criteria wordt voldaan, dan kent de Belastingdienst de faciliteit toe.

Voldoe je niet aan die criteria, dan is er nog de zogenaamde vangnetbepaling als redmiddel om deelgenoot te worden van de 30%-regeling. In de praktijk wordt daarbij aangesloten bij het CWI-inkomen. Ofwel, als je maar meer dan gemiddeld verdient, verkrijg je de faciliteit. De regeling kan dus voor een club een lokmiddel zijn om een speler over te halen in Nederland te komen voetballen.


(foto: Mr. Stef Bekker)

Een voorbeeld uit de praktijk. Een speler, in bezit van de 30%-regeling, transfereerde van club A naar club B. Afgesproken was dat club B ervoor zorg zou dragen dat de speler de faciliteit zou behouden. Echter, het wilde maar niet vlotten met de goedkeuring van de Belastingdienst. Over en weer waren brieven geschreven. Tussen club B en de Belastingdienst was een patstelling ontstaan.

Na onze bemiddeling, waarbij overtuigend kon worden aangetoond dat de speler op hoog niveau voetbalde, keurde de Belastingdienst uiteindelijk goed dat club B de 30%-regeling mocht voortzetten. Het resultaat? Een zeer blije en daardoor goed gemotiveerde speler.

Het is dan ook zaak tijdig contact met je belastingadviseur op te nemen om dergelijke aanvragen in goede banen te lijden. Wij hebben veel ervaring in de verzorging van de aanvraag van de 30%-regeling.

Tot slot. Het is weer zover. Binnenkort zul je de aangifte inkomstenbelasting 2007 moeten indienen.

De Belastingdienst controleert dit jaar of het box 3 vermogen goed in de aangifte verwerkt wordt. Denk hierbij aan je banktegoeden, effecten of eventueel het vakantiehuisje in het buitenland.

Het is dan ook belangrijk dat je goed alle jaaropgaven verzamelt. Pas dan kan een correcte, volledige aangifte samengesteld worden. Je vermijdt dan dat de Belastingdienst allerlei vervelende vragen gaat stellen.

Voor spelers die regelmatig in het buitenland spelen, is het zaak de aangifte eens door ons te laten beoordelen. Je kunt namelijk de belastingdruk over het basissalaris verminderen door een beroep te doen op de speciale regeling van ‘voorkoming van dubbele belasting’. Per land kan bekeken worden of en zo ja, voor welk bedrag, vermindering van Nederlandse inkomstenbelasting verkregen kan worden.

Onze ervaring leert dat deze materie niet altijd correct in de aangifte inkomstenbelasting is verwerkt. Het gevolg is dat je per saldo dan teveel aan Nederlandse inkomstenbelasting betaalt. Kortom, speel je wel eens in het buitenland, of heeft er een trainingsstage in het buitenland plaatsgevonden, bedenk dan dat je dit in je aangifte inkomstenbelasting kunt betrekken.

Wordt het je allemaal teveel? Via de VVCS is het mogelijk om door ons jouw aangifte te laten samenstellen tegen een zeer concurrerend tarief. Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met
Stef Bekker (of Edwin Arends), beiden als belastingadviseur werkzaam bij
Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs B.V. te Den Haag
(telefoon: 070-3.025.825).