Hernieuwd overleg FIFA en FIFPro

29 maart 2001

Vandaag vindt er in Zürich hernieuwd overleg plaats tussen de FIFA en de FIFPro over het nieuw transfersysteem. Voor het eerst sinds het akkoord van 5 maart jl. zitten beide partijen weer met elkaar rond de tafel. De overeenkomst tussen de Europese Commissie en de FIFA/UEFA bevat nog tal van open einden die ingevuld dienen te worden.

De Europese Commissie gaf vorig jaar aan dat het systeem met de torenhoge afkoopsommen de commissie een doorn in het oog is. Voetballers moesten als andere werkgevers in de lijn van de Europese wetgeving een veel grotere bewegingsvrijheid krijgen, naar de mening van de Commissie. De FIFPro, FIFA en UEFA werd gevraagd een gezamenlijk alternatief voorstel in te dienen.

Bij de uitwisseling van de standpunten bleek de FIFPro de meest gematigde partij te zijn. De Europese Commissie wilde het ene uiterste (volledige vrijheid van de speler), de FIFA/UEFA het andere uiterste (het gedeeltelijk ongedaan maken van het Bosman-arrest).

De FIFPro zat er tussenin. De mondiale spelersorganisatie kon onmogelijk instemmen met de voorstellen die de FIFA/UEFA probeerde op te leggen en verliet vervolgens het overleg. Iedere andere oplossing zou onverkoopbaar geweest zijn naar de spelers, de groep van wie de FIFPro de belangen behartigt.

De Europese Commissie maakte vervolgens een inhoudelijk niet te verklaren ommezwaai naar de FIFA/UEFA en bereikte op 5 maart jl. met hen een akkoord. Van de oorspronkelijke uitgangspunten van de Commissie was weinig meer over. De Europese Commissie liet bij het tekenen van het akkoord wel weten dat het de FIFPro graag bij de onderhandelingen wilde houden. In overleg met de FIFPro zou het zo de scherpste kantjes van het FIFA/UEFA-voorstel trachten af te halen.

Vandaag treden FIFA en FIFPro voor het eerst sinds 5 maart weer in overleg. De FIFA zal waarschijnlijk trachten om de FIFPro bij het akkoord te betrekken om een zo groot mogelijk draagvlak voor het nieuwe transfersysteem te creëren. De FIFPro zal op zijn beurt aansturen op een voor de spelers zo gunstig mogelijke invulling van de in veel opzichten nu nog onduidelijke overeenkomst. Vooralsnog liggen beide partijen echter nog ver uit elkaar.

De FIFPro wordt vandaag in Zürich vertegenwoordigd door VVCS-voorzitter Theo van Seggelen en de voorzitter van de Franse spelersorganisatie U.N.F.P., Philippe Piat (zie foto).