Cursus Strategisch management

In de module Strategisch Management, stellen we de vraag ‘Hoe ontwikkelt de marktomgeving zich en hoe kun je daar binnen je eigen organisatie op anticiperen?’

Strategisch management gaat over het managen van de organisatiestrategie.

Het managen van de organisatiestrategie bestaat (volgens prof. Jan Eppink) uit drie samenhangende dimensies: spreiding, positionering en samenwerking.

Met spreiding geeft de organisatie antwoord op de vraag ‘Waar en met welke producten willen wij concurreren?’.

Bij positionering gaat het om de vraag hoe de organisatie zich wil onderscheiden en concurrentievoordeel wil opbouwen en behouden.

Met de derde dimensie, samenwerking, geeft de organisatie aan of zij samenwerkend wil concurreren of dit zelfstandig wil doen.

Deze drie onderdelen komen in de module in een logische volgorde aan bod en helpen u bij het stapsgewijs werken aan uw moduleopdracht in de vorm van een verkennende strategische analyse. Mocht uw organisatie deel uit maken van een groot concern, dan richt u zich in deze module op het strategisch niveau van uw organisatieonderdeel of businessunit.

Duur
10 weken

Startdatum
1 november 2023

Einddatum
17 januari 2024

Lesmomenten
1 avond per week (woensdag), online via MS Teams

Investering
€ 850 (Exclusief eventuele boeken)

Direct inschrijven