Vereniging van Contract Spelers                                                                                                            

Ook in het buitenland ben ik lid. Van de VVCS.

De VVCS en ik.
Een sterk team.

Ook in het buitenland een goed contract.
Door de VVCS.

Mij voorbereiden op een tweede carrière doe ik zelf. Met de VVCS.

Via Team VVCS fit het seizoen gestart bij een nieuwe club. Service
van de VVCS.

Ik stimuleer mijn spelers zich te ontwikkelen.
Net als de VVCS.

Management

Management Start
Wellicht streef je naar een managementfunctie. Als het gaat om het behalen van landelijk erkende en hooggewaardeerde diploma’s voor het vakgebied Management, bieden we jou cursussen die aansluiten aan de bekende Nemas-opleidingen. Met de cursus Management Start bereid je jezelf zich voor om het management van een organisatie professioneel te ondersteunen. Je legt tevens een goede basis om door te groeien naar een leidinggevende functie. Organisatie- en communicatietechnieken bij mananagementondersteunende taken zijn belangrijke speerpunten tijdens deze veelzijdige cursus, waarin zowel praktische vaardigheden als persoonlijke groei centraal staan. De cursus bereidt jou voor op examen Nemas-diploma Basismanagement; een officieel erkend diploma dat in de managementwereld meetelt en waarmee je een goede basis legt voor eventuele verdere scholing op het gebied van management.

Management Gevorderd
In de opleiding Management Gevorderd leer je dat jij als middle manager de schakel vormt tussen het hoger management en jouw eigen afdeling. De cursus richt zich op de middle manager als spin in het web van een organisatie. Organiseren, communiceren, delegeren, leidinggeven en motiveren zijn jouw belangrijkste taken. Taken die jij juist in deze cursus traint. De cursus is naast theoretisch ook praktijkgericht en gaat uit van een optimale uitwisseling van kennis, ervaring en vaardigheden tussen docent en cursisten. Aan het einde van de cursus beheerst je de taken en verantwoordelijkheden die een manager nodig heeft en bent jij uitstekend voorbereid op het landelijk erkende Nemas-examen Middle Management.