Management

In de module Management, inzicht in leidinggeven en keuzes maken! behandelen we de verschillen tussen een organisatie, bedrijf en een onderneming. Daarbij staan de begrippen management, organiseren en manager centraal. Je leert het proces van strategisch management te beschrijven en de interne en externe ontwikkelingen van een organisatie in kaart te brengen. Verschillende managementtheorieën, stijlen van leidinggeven en organisatievormen komen aan bod. We zullen bestuderen welke taakgebieden een manager heeft en hoe managementrollen kunnen worden toegepast. We gaan na wat organisatiestructuren zijn en hoe deze tot stand komen. Verder gaan we kijken hoe medewerkers in een organisatie met elkaar samenwerken. Daarbij is er veel aandacht voor communicatieprocessen en diverse gespreksvormen (functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, slechtnieuwsgesprekken, vergaderen).

In een organisatie heb je niet alleen te maken met een bepaalde organisatiestructuur maar ook de cultuur is van belang. We kijken naar deze beide aspecten en hoe zij op elkaar inwerken. Logischerwijze komt vervolgens het onderwerp leidinggeven aan de orde, gevolgd door personeelsmanagement.

Daarin wordt aandacht besteed aan communicatie: verschillende gespreksvormen waar je vanuit managementperspectief mee te maken hebt passeren de revue. We sluiten af met wat algemene management thema’s als kwaliteit, productie, logistiek en informatiemanagement. Deze onderdelen worden op hoofdlijnen behandeld. Gedurende de module ontwikkel je een beeld van wat management inhoudt, het belang van strategie en welke leiderschapsstijlen worden toegepast. Dat is het vertrekpunt voor de beroepsopdracht van deze module waarbij je een management analyse van je eigen organisatie gaat maken.

Duur
10 weken

Startdatum
1 november 2023

Einddatum
17 januari 2024

Lesmomenten
1 avond per week (woensdag), online via MS Teams

Investering
€ 850 (exclusief eventuele boeken)

Aanmelden
Wil je meer informatie of jezelf aanmelden stuur een email naar academy@vvcs.nl

Direct inschrijven