Actieve spelers starten geheel nieuw vormgegeven trainersopleiding

23 januari 2014

Gisteren zijn 16 toekomstige trainers begonnen met de TCIII-Jeugd opleiding voor (ex-)contractspelers. Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van de VVCS en de KNVB.

Waar in het verleden tijdens deze opleiding weinig tot geen rekening werd gehouden met de trainingsschema’s van de actieve contractspelers, is dat nu juist maatwerk geworden. In overleg met de deelnemers  is ervoor gekozen om de klassikale lesdagen op woensdag in de namiddag en avond te organiseren. Dit gebeurt op centraal gelegen locaties in Nederland. Ook wat dat betreft wordt dus rekening gehouden met de reisafstand van de verschillende deelnemers. Dat aan een dergelijk initiatief daadwerkelijk behoefte was, bleek wel uit het aantal aanmeldingen. Aangezien het nu formeel nog de status van “pilot” heeft, konden er maar 16 deelnemers meedoen.

De eerste klassikale lesdag vond plaats op het vernieuwde trainingscomplex van Vitesse te Papendal. Na een kort welkomstwoordje door VVCS-voorzitter Danny Hesp, namen de docenten van de KNVB de groep over. Met de cursisten werd het traject voor de komende maanden besproken. Om een inhoudelijke discussie over het trainerschap aan te zwengelen, vroeg KNVB-docent Bart Logchies de aanstaande trainers wat zij vinden van de aanstelling van Clarence Seedorf. De meningen hierover bleken weliswaar verdeeld, maar in meerderheid positief. Nadat de theorieboeken in ontvangst waren genomen, begaf de groep zich naar het veld voor het “echte werk”, aldus de docent.

Tijdens het veldwerk werd door de docenten duidelijk gemaakt dat de voetballers vanaf nu meer als trainers moeten gaan denken. Dit werd gedaan aan de hand van verschillende spel- en trainingsvormen. Opvallend  was dat de voetballers dit,  na een aarzelend begin,  vrij snel oppakten en zelf al oefeningen en regels verzonnen.

Na het veldwerk en de maaltijd ging men verder met het theoriegedeelte van de TCIII-Jeugd opleiding.

Al met al een prima eerste lesdag, maar zoals sommige toekomstige trainers al concludeerden: “Het was erg leuk vandaag, maar nu begint het pas.”

De VVCS wenst de onderstaande ‘trainers van de toekomst’ in elk geval veel succes.

– Jhon van Beukering
– Daan Disveld
– Stan Bijl
– Nicky Hofs
– Daniël Nijhuis
– Karim Bridji
– Jeroen Verhoeven
– Edwin Linssen
– Arne van Geffen
– Mark Looms
– Remco v/d Schaaf
– Ivo Rossen
– Ruud v/d Rijt
– Geert-Arend Roorda
– Michel Breuer
– Denny Landzaat