Algemene ledenvergadering VVCS druk bezocht

19 maart 2013

Gisteren, maandag 18 maart, hield de VVCS haar jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was groot, en was er maar net genoeg plek in het ons ter beschikking gestelde zaaltje. Plaats van handeling het Comedy Café in Amsterdam.

Natuurlijk erg leuk, maar eerst dienden de serieuze zaken te worden afgehandeld. Nadat het verslag van de ledenvergadering als gehouden in 2012 werd goedgekeurd, presenteerde penningmeester Theo Migchelsen het financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen en werd het VVCS bestuur decharge verleend door alle aanwezige spelers. Ook de begroting werd goedgekeurd.
Steef Nieuwendaal had al een aantal bestuursvergaderingen als waarnemer bijgewoond, en werd nu door de vergadering als bestuurslid van de VVCS benoemd.

VVCS voorzitter Danny Hesp lichtte kort de werkzaamheden als verricht in het afgelopen jaar toe. Dieptepunt was natuurlijk het faillissement van AGOVV, hetgeen toch weer verlies aan werkgelegenheid tot gevolg had. De VVCS heeft haar leden bij AGOVV niet alleen bijgestaan met alle perikelen rond de aanvraag WW, maar ook met de overgang naar clubs in zowel betaald- als amateurvoetbal.
Na afloop van de vergadering en het diner toog iedereen naar de voorstelling in het theatergedeelte van het Comedy Café, welke in het teken stond van de “open mic avond”, hetgeen inhoudt dat een ieder die van mening is dat hij de lachers op zijn hand kan krijgen, zijn kans mag pakken. Het werd een meer dan gezellige avond, waarbij bleek dat de een toch meer talent dan de ander heeft.