Vereniging van Contract Spelers                                                                                                            

Ik volg de adviezen van mijn coach. En van de VVCS.

Ook in het buitenland was ik lid. Van de VVCS

Ik stimuleer mijn spelers zich te ontwikkelen. Net als de VVCS

Nog geen club en toch fit het seizoen beginnen. Dankzij de VVCS.

Ook in het buitenland een goed contract. Door de VVCS

Mij voorbereiden op een tweede carrière doe ik zelf. Met de VVCS.

De arbitragecommissie deed gisteren uitspraak in de zaak tussen Chisom Leonard Johnson en zijn club Telstar.

Johnson was door de club uitgesloten van training omdat hij niet meer in het plaatje van de trainer paste. Omdat de club geen tweede team heeft, betekende deze uitsluiting dat Johnson in feite werkloos thuis op de bank moest gaan zitten en zelf maar moest bepalen hoe hij fit bleef.

De speler was het met deze gang van zaken niet eens en schakelde de VVCS in. Nadat pogingen om in goed overleg tot een oplossing te komen geen resultaat opleverden, werd de zaak voorgelegd aan de Arbitragecommissie van de KNVB. De Commissie oordeelde dat de speler een zwaarwegend belang heeft om te kunnen meetrainen met de selectie en dat de belangen van de club om hem uit te sluiten niet als zwaarwegend werden beoordeeld. De club wordt veroordeeld tot toelating van de speler tot de training van de eerste selectie op straffe van een dwangsom. De speler werd bijgestaan door VVCS advocaat Wil van Megen.

Louis Everard: “Wij zijn uiteraard blij met de bevestiging van de Arbitragecommissie van de KNVB. De handelwijze van de Telstar vonden wij echt naar en carrière bedreigend. Je zou kunnen zeggen “bijna Oost-Europees”.

Chisom Leonard Johnson: “Ik ben erg blij met de uitspraak van de arbitragecommissie. De VVCS heeft mij vanaf het eerste moment perfect geholpen. Ik kijk er naar uit om zaterdag weer aan te sluiten bij de groep en volle bak mee te trainen”.