Betaald voetballers Nederland positief over uitspelen competities

10 november 2020

Nadat de VVCS eind maart van dit jaar al een enquête hield onder de in Nederland actieve betaald voetballers, is de respons bij een tweede recent gehouden enquête opnieuw groot. Liefst 350 profvoetballers vulden de vragenlijst in.

Van die 350 ondervraagde profvoetballers toont liefst 92 procent zich tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop bij hun club wordt omgegaan met het coronavirus. De Nederlandse betaald voetbalclubs dienen zich te houden aan het KNVB-protocol Covid-19. Twee derde van de ondervraagde betaald voetballers zegt goed bekend te zijn met dit protocol.

Vrijwel alle betaald voetballers maken zich zorgen over hun (financiële) toekomst als het Nederlandse betaald voetbal nogmaals geconfronteerd zou worden met het stopzetten van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Die zorg komt tot uiting in het hoge percentage spelers dat de competities wenst uit te spelen (82 procent).

Het beeld dat een meerderheid van de spelers zelf niet bang is om te worden besmet, blijft in lijn met de uitkomsten van de in maart gehouden enquête (in maart 39,1 procent, nu 54 procent). Datzelfde geldt voor de angst van spelers om hun gezin of overige familieleden te besmetten (in maart 91,3 procent, nu 76 procent).

Alle spelers geven aan uiteraard een voorkeur te hebben voor voetballen in volle stadions, maar 67 procent van de respondenten is van mening dat ze in de huidige situatie ook zonder publiek prima kunnen presteren.

De VVCS heeft de uitkomsten van de enquête gedeeld met de KNVB. Om clubs en spelers nog meer het belang van de coronamaatregelen mee te geven, organiseert de KNVB in samenwerking met de VVCS een extra informatieronde voor alle betaald voetbalclubs en profvoetballers.