Centrale Spelersraad eens over racisme protocol

21 november 2019

Gisterenavond vergaderde de voltallige CSR in Zeist. Alle tien actieve spelers en de afscheid nemende Stijn Schaars gaven acte de presence.

De CSR sprak haar afschuw uit over wat Ahmad Mendes Moreira dit weekend overkwam. In de Nederlandse stadions mag dit niet nogmaals gebeuren.

Gebeurt dit toch, dan is de Spelersraad van mening dat alle scheidsrechters hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Dit komt ook volledig overeen met de inhoud van de FIFA three-step procedure, dat juist de scheidsrechter in kwestie deze ruimte geeft zodra er sprake is van discriminatie. De drie stappen in dit FIFA protocol zijn “stop the match”, “suspend the match” en “abandon the match”.

Zodra de aanvoerder de scheidsrechter hierom vraagt, moet hij de wedstrijd stilleggen. Is hij hiertoe niet bereid, dan zullen de spelers in Nederland collectief het veld hebben te verlaten. Dit is het standpunt van de CSR, dat met alle aanvoerders gedeeld zal worden.
Ook moet er strenger gestraft worden. Dat geldt uiteraard voor de daders. Zij moeten letterlijk verbannen worden uit onze stadions. Stadionverboden moeten daadwerkelijk gehandhaafd worden. Vermeende capaciteitsproblemen bij de politie zijn geen rechtvaardiging om dit niet te doen. Nu is het moment daar dat de politiek hierin haar verantwoordelijkheid moet pakken. Strafrechtelijke vervolging is uiteraard ook op zijn plaats.

Ook clubs die verwijtbaar tekortschieten in de realisering van een veilige werkomgeving voor de spelers zullen harder gestraft moeten worden. De clubs kunnen en moeten hiertoe zelf besluiten in hun eigen Algemene Vergadering Betaald Voetbal van de KNVB.

De CSR heeft maandag aanstaande een overleg gepland met de directie van de KNVB.