Clubs en spelers bereiken akkoord inzake nieuwe CAO

20 mei 2014

De werkgeversorganisatie FBO en de spelersvakbonden VVCS en ProProf hebben een akkoord bereikt inzake een verlenging van de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal.

De CAO-onderhandelingen hebben plaatsgevonden in de maanden maart en april alvorens er op 2 april sprake was van een principeakkoord.
Dit principeakkoord is 15 mei jl. door alle clubs goedgekeurd in de FBO-ledenvergadering, alsook op 17 mei jl. door de achterban van de contractspelers. De nieuwe CAO gaat in op 1 juli a.s. en zal eindigen op 1 juli 2018.

Een akkoord is onder meer bereikt inzake:
– De introductie van een collectieve revalidatieverzekering. Deze revalidatieverzekering zal de kosten van revalidatie van een contractspeler (tegen specifieke voorwaarden) dekken tot maximaal € 10.000,- per speler.

– Een overgangsregeling voor promoverende clubs vanuit de Topklasse naar de Eerste Divisie. De eerst promoverende club Topklasse zal in het seizoen na promotie naar de Eerste Divisie niet hoeven te voldoen aan de (thans voor Eerste Divisie clubs geldende) eis omtrent het hebben van minimaal 16 contractspelers op fulltime basis. Na dit eerste jaar zal voor iedere promoverende club vanuit de Topklasse bovendien een overgangsregeling gelden. Op basis van deze overgangsregeling dient een gepromoveerde club uit de Topklasse bij een langduriger verblijf in de Eerste Divisie in de eerste drie jaar respectievelijk 6, 8 en 12 spelers op fulltime basis in dienst dient te hebben. Concreet betekent dit aldus dat de eerst promoverende club uit de Topklasse pas in het vijfde jaar hoeft te voldoen aan de eis van 16 fulltime contractspelers. Met deze regeling hebben de sociale partners ingesprongen op de bezwaren vanuit de Topklasse als zou de huidige regeling in de CAO voor een promoverende club uit de Topklasse te bezwarend zijn.
 
Partijen zijn verder onder meer overeengekomen een nieuw artikel in de CAO op te nemen inzake een verbod op matchfixing.

Daarnaast zijn de voor spelers belangrijke punten als een schadevergoeding onder voorwaarden en 100% doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid tijdens het contract, ook voor de komende 4 jaar gegarandeerd.

Louis Everard, directeur van de VVCS: “Wij zijn zeer tevreden met het bereikte compromis. Als wij spreken met onze buitenlandse FIFPro collegae valt het op dat een contractgarantie een groot goed is. Zelfs in grote voetballanden als Engeland en Duitsland hebben spelers een extra verzekering nodig om hun inkomsten bij blessures op het zelfde niveau te houden. Ook onze duidelijke regeling voor wat betreft de gezamenlijke exploitatie van de collectieve commerciële rechten is een voorbeeld voor heel veel landen. Dat onze CAO ondanks de lastige economische omstandigheden niet verder is uitgehold is zeer positief te noemen. Dat aan het pakket nog een nieuwe collectieve revalidatieverzekering wordt toegevoegd, is natuurlijk perfect.”
 
Namens de clubs hadden in de CAO-delegatie zitting: De heren Serge Rossmeisl en Frans de Weger (beiden FBO), Mischa Rook (FC Oss), Toon Gerbrands (AZ), Marc-Jan Oldenbandringh (FC Groningen) en Matthijs Dam (De Graafschap). De contractspelers werden vertegenwoordigd door de heren Louis Everard en Ad Dieben (beiden VVCS) en Ko Andriessen en Daan Hermes (beiden ProProf).