Cursus Startend Ondernemerschap blijft in trek bij profvoetballers

17 oktober 2016

Ook dit studiejaar waren onder de profvoetballers alweer de nodige aanmeldingen te noteren voor de cursus Startend Ondernemerschap.

De cursus gaat in november van start en wordt samen gevolgd met overige topsporters die de Hbo-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap volgen aan de VVCS Academy.

Het is niet verwonderlijk dat veel topsporters kiezen voor deze cursus. Immers, zij passen het ondernemend denken en handelen al veelvuldig toe tijdens hun sportcarrière. Veel van hen willen deze kwaliteit dan ook vertalen richting een succesvolle eigen onderneming.

Door het volgen van deze cursus leren zij wat er verwacht wordt van een ondernemer. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de persoonlijke competenties die je als topsporter reeds hebt verkregen, verder dient te ontwikkelen en/of nog dient te verkrijgen en hoe je deze kunt gebruiken als ondernemer. Enkele onderdelen die aan bod komen zijn:
• Gedrags- en taakcompetenties; uw persoonlijk profiel zoals het nu is en zoals u wilt dat het wordt;
• Het maken van een sterkte/zwakteanalyse voor de onderneming die u wilt drijven en het daaraan verbinden van doelgerichte activiteiten, waar onder het maken van een ondernemingsplan;
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
• Doelen stellen, doelgericht werken en hoe u doelbereiking bijhoudt;
• De organisatie en die van concullega’s;
• Uw administratie en de computer;
• Financiële administratie en financieel management.
Net als de meeste andere cursussen van de VVCS Academy, zal ook deze cursus gegeven worden via de virtuele klas. Dit betekent voor de cursus Startend Ondernemerschap dat je wekelijks een college van gemiddeld anderhalf uur volgt. De colleges zijn op dinsdagavond. De cursus duurt circa 2,5 maand. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat behaalt men het certificaat Startend Ondernemer.  Dit certificaat geeft tevens vrijstellingen voor de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap van de VVCS Academy.

De cursus Startend Ondernemerschap zal medio november beginnen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjan Ebbinge. Hij is telefonisch bereikbaar via: 06 422 98 097 of via e-mail: a.ebbinge@vvcs.nl