De VVCS en ProProf hebben een nieuwe service: het Loopbaanportaal

5 januari 2016

De VVCS en ProProf hebben een nieuwe service dat als doel heeft spelers optimaal voor te bereiden op het moment dat hun actieve loopbaan voorbij is: het Loopbaanportaal. ‘Wij willen voorkomen dat spelers in een zwart gat vallen, door hen vakkundig te begeleiden op weg naar een nieuwe, tweede carrière.’

Het is een beladen, angstwekkende term, het Zwarte Gat. Voor sommige profvoetballers is het nog iets abstracts, maar er zijn helaas genoeg oud-spelers die er wel ervaring mee hebben. Klaar met hun loopbaan en dan opeens is er niets meer: geen training, geen werk, geen wedstrijd, geen of minder inkomen, veel minder mensen die naar je omkijken of zaken voor je regelen. Geen doel, geen plan, geen idee… Een nieuw leven begint, en zonder voorbereiding moet je eigenlijk opnieuw beginnen: wat kan ik? Wat wil ik? Wat is er mogelijk?

In 2014 bleek uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot onder (oud-)profvoetballers dat ruim een kwart van de voetballers na afloop van hun spelersloopbaan meer dan een jaar nodig heeft om een andere baan te vinden. Dat is langer dan de “gemiddelde Nederlander nodig heeft.

In datzelfde onderzoek verklaarde een kwart van de spelers belemmeringen te ervaren bij het voorbereiden op een maatschappelijke loopbaan, zoals een gebrek aan tijd of motivatie, of een club die weinig medewerking biedt bij het zoeken naar passende opleidingsmogelijkheden.

Naar aanleiding van het onderzoek beseften de spelersvakbonden VVCS en ProProf dat profvoetballers meer begeleiding nodig hebben om die belangrijke stap naar een tweede loopbaan te kunnen maken.

Zowel ProProf als de VVCS had al een speciale service om spelers op weg te helpen naar die tweede loopbaan. ProProf bood haar leden de Career Coach, een initiatief ontwikkeld met Berenschot. Op haar beurt had de VVCS haar zogenoemde Re-integratieservice.

Het nieuwe Loopbaanportaal is een logische vervolgstap, een perfectionering van de eerdergenoemde services van de VVCS en ProProf. De vakbonden bieden een loopbaantraject compleet met loopbaancoaches aan. Namens de VVCS staan Suzanne Bakker en Arjan Ebbinge klaar om geïnteresseerde spelers te begeleiden met het doorlopen van het loopbaantraject.

Belangstellenden kunnen zich zelf melden bij hun vakbond. Vervolgens zal de loopbaancoach eerst een intakegesprek voeren, om te kunnen bepalen of het verzoek van de speler serieus genoeg is en of hij voldoende gemotiveerd is.

Het portaal werd opgezet door de sociale partners in het Nederlandse betaald voetbal verenigd in de Stichting CAO, te weten de VVCS, ProProf en de FBO (Federatie Betaald Voetbalorganisaties). De stichting heeft een sociaal fonds, waarmee onder meer scholing, omscholing, opleiding en begeleiding van spelers worden gefinancierd. Het CFK (Stichting Contractspelersfonds KNVB) heeft tevens een financiële bijdrage geleverd.

De Stichting CAO voor Contractspelers heeft een eigen website (www.caovoorcontractspelers.nl) boordevol initiatieven en informatie voor profvoetballers en gestopte profs, zoals:
-Het Loopbaanportaal
-Voetbaljobs (een overzicht van vacatures bij BVO’s)
-VVCS Academy (Online studeren tijdens je spelersloopbaan)
-Career Coach ProProf
-VVCS Re-integratieservice
-De CAO
-Het CFK (Stichting Contractspelersfonds KNVB)
-Schuldhulpverlening
-Informatie over collectieve verzekeringendat als doel heeft spelers optimaal voor te bereiden op het moment dat hun actieve loopbaan voorbij is: het Loopbaanportaal. ‘Wij willen voorkomen dat spelers in een zwart gat vallen, door hen vakkundig te begeleiden op weg naar een nieuwe, tweede carrière.’