DERDE LICHTING GESTART MET DE CURSUS PRESTATIEPSYCHOLOGIE

30 maart 2016

De cursus Prestatiepsychologie is een cursus waarvoor dermate veel belangstelling is, dat de VVCS Academy heeft besloten om deze meerdere keren per seizoen aan te bieden. Afgelopen week is de derde lichting gestart met deze cursus.

De belangstelling was deze keer zo groot, dat de cursusgroep zelfs binnen 2 weken met 14 deelnemers compleet was. Wederom bestaat deze groep uit een mooie mix van (oud-)profvoetballers, (oud-)trainers en begeleiders.

Net als bij de eerste twee lichtingen, wordt de cursus ook nu weer verzorgd in samenwerking met sportpsycholoog Paul van Zwam (Trainingsbureau Vlemmings & Van Zwam) en de belangenvereniging voor Coaches Betaald Voetbal (CBV). Het centrale thema tijdens de cursus is “vorm geven aan je eigen ontwikkeling”. Onder begeleiding van de docent zal hierop worden ingespeeld. Het resultaat van de cursus is dat de deelnemer:

  • Makkelijker vorm kan geven aan zijn eigen toekomst en anderen hierin kan helpen;

  • Weet hoe hij meer controle uit kan oefenen op zijn eigen reacties en anderen hierin kan helpen;

  • Zichzelf beter leert kennen en anderen beter leert inschatten;

  • Weet hoe hij zelfvertrouwen kan beïnvloeden bij zichzelf en anderen.

     

Kortom, de deelnemers leren naast de kennis over prestatiepsychologie ook hoe zij deze kunnen omzetten naar concrete actie. Hierin speelt communicatie uiteraard een belangrijke rol. Tevens zal er tijdens enkele bijeenkomsten een beroep worden gedaan op gastsprekers.

De VVCS hoopt dat ook deze lichting de cursus als een toevoegde waarde op hun carrière zal beoordelen. De VVCS wenst hen dan ook een leerzame cursus toe.