Begeleiding bij Arbeidsongeschiktheid

Begeleidingsservice bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer je als speler te maken krijgt met ziekte of een ernstige blessure waardoor het nog maar de vraag is of je nog aan voetballen toekomt, komt er heel veel op je af.

Hoewel je door de Nederlandse CAO financieel beschermd bent tot het einde van je contract, ben je als speler wel verplicht om mee te werken aan een mogelijke re-integratie. Ben je na 104 weken nog niet hersteld, dan krijg je te maken met een zgn. WIA beoordeling. Je moet dan ook aan de slag om ander werk te vinden.

Er komt dan weer heel wat op je af. Vragen als “Wat voor werk?” en “Wat moet ik verstaan onder passende arbeid?” zullen dan beantwoord  moeten worden. Ook ontstaat er nogal eens onduidelijkheid over wat er van de club en de speler wordt verwacht wanneer het contract afloopt en de speler dan nog niet arbeidsgeschikt is.

Het niet goed volgen van de regels kan voor de (oud-)speler verstrekkende financiële gevolgen hebben. Omdat in de praktijk regelmatig blijkt dat bij clubs de kennis en ervaring op deze gebieden bepaald niet toereikend zijn, heeft de VVCS besloten om voor haar leden een professionele begeleidingsservice in te richten.

Vragen?

Of het nu voorgaande tekst betreft, of dat je andere vragen hebt, aarzel niet en bel dan naar het kantoor van de VVCS (023-5546930) of stuur een email naar info@vvcs.nl.