Drukke ledenvergadering eindigt bij interland

1 april 2015

Gisteren vond de jaarlijkse ledenvergadering van de VVCS plaats.

Het ruime auditorium van de FIFPro was met het bestuur, voltallig personeel en zo’n veertig, merendeels in de eredivisie actieve, spelers, goed gevuld.
Begonnen werd de uitleg van het financieel jaarverslag over het seizoen 2013/2014 en de begroting voor het seizoen erna. Na de financiën passeerden onderwerpen de revue als de nieuw gesloten CAO, team VVCS, het succes en de noodzaak van de VVCS Academy, matchfixing, het negatieve transferadvies voor landen als Cyprus en Griekenland, de spelersbegeleiding, de CSR en de veldencompetitie. Uit de vele door de VVCS behandelde juridische dossiers werden enkele dossiers met een bijzondere lading kort gememoreerd. Dit betrof zowel zaken, welke zich afspeeleden in eigen land, als in het buitenland.

Ook werd er stil gestaan bij belangrijk onderwerpen als het nieuwe ontslagrecht, de WAADI, TPO en nieuwe regelgeving voor intermediairs. De aanwezige leden bleken zeer tevreden met het huidige dienstenpakket van de VVCS. De opdracht van hen is dan ook om te proberen dit op het huidige hoge niveau te houden.

Na het nuttigen van een hapje en drankje vetrokken alle aanwezigen naar de Arena om de wedstrijd van het Nederlands XI tegen Spanje bij te wonen. Bijzonder was dat deze wedstrijd mede in het teken stond van het 50-jarig jubileum van de FIFPro. Hierbij was ook ruimte voor de VVCS en haar Spaanse zusterorganisatie AFE. Beide organisaties zijn zgn. founding fathers van de FIFPro en waren vertegenwoordigd op het veld tussen de spelers.
Al met al kan dus gesproken worden van een even nuttig als geslaagd evenement.