Eerste bijeenkomst HBO-studentenraad VVCS Academy

9 februari 2018

Deze week kwamen vertegenwoordigers van de Hbo-studenten en de directie van HBO Drechtsteden bij elkaar in het kantoor van de VVCS te Hoofddorp. Namens de studenten waren Donny van Iperen, Imad Najah en Toine van Huizen aanwezig. Tim Janssen was helaas verhinderd.

Doel van deze bijeenkomst is tweeledig: aan de ene kant kunnen de studenten aangeven waar zij zoal verbeterpunten zien ten behoeve van de studie, en aan de andere kant kan de schoolleiding ook aangeven hoe zij tegen bepaalde zaken aankijkt en welke verbeterpunten zij ziet. Zo werd bijvoorbeeld door de studenten aangegeven dat een extra virtueel-contactmoment met de docenten erg zou helpen bij het bespreken van opdrachten. Een andere vraag was of het mogelijk is om adequater te handelen bij uitval van een docent. De schoolleiding daarentegen wilde graag van de studenten weten hoe zij aankijken tegen het vaker klassikaal samenkomen om de studie te evalueren als ook ter voorbereiding op een nieuw semester. Tevens wil de school graag de tentamen-dag flexibeler gaan aanbieden en de leiding wilde dan ook graag weten of de studenten bijvoorbeeld ook op maandag een tentamen kunnen maken.

Een flink aantal punten kon al tijdens de bijeenkomst worden verduidelijkt. De punten waarvoor dat niet gold, worden intern besproken en teruggekoppeld tijdens de volgende bijeenkomst. Al met al dus een nuttige en constructieve bijeenkomst.