Faillissement AGOVV

24 januari 2013

De beroepstermijn was nog niet verstreken, toen een delegatie van de VVCS bestaande uit voorzitter Danny Hesp, Ad Dieben en Louis Everard naar Apeldoorn afreisde om de spelers voor te lichten over hetgeen hen bij een faillissement te wachten zou staan. Tevens werd uitgebreid gesproken met zowel de curator als het UWV.

Toen werd al duidelijk dat het faillissement onafwendbaar zou zijn, en dat de curator alle bestaande contracten zou opzeggen. De spelers zijn hierdoor wel verzekerd van doorbetaling van hun salaris gedurende de door de curator in acht genomen opzegtermijn, als ook van uitgebleven betalingen door AGOVV in de voorafgaande periode.

Met de spelers werden de diverse scenario’s doorgenomen waar het de keuze voor een nieuwe club in zowel het betaald voetbal als amateur voetbal betreft. Ook met de KNVB werden nu, anders als bij het faillissement van HFC Haarlem, goede afspraken gemaakt voor wat betreft de mogelijkheden tot overschrijving. Uitgangspunt daarbij was dat de spelers in de gelegenheid moeten worden gesteld hun vaardigheden bij te houden, hetzij bij een betaald voetbal organisatie, dan wel bij een amateurclub.

De afgelopen week was er ook dagelijks contact met het UWV over de aanvragen WW-uitkering van de spelers.