FBO, VVCS en ProProf bereiken principeakkoord CAO Contractspelers

25 oktober 2022

Werkgeversorganisatie FBO en de spelersvakbonden VVCS en ProProf hebben op vrijdag 21 oktober 2022 een principeakkoord bereikt over de verlenging van de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland.

De huidige CAO loopt tot en met 30 juni 2023. Het feit dat CAO-partijen reeds in een vroegtijdig stadium met elkaar in overleg zijn getreden over de verlenging ervan, en daarbij tot een vergelijk zijn gekomen, is mede ingegeven door de bijzonder verdrietige gezondheidssituatie van Serge Rossmeisl, directeur FBO. Dit heeft het CAO-proces doen versnellen, vanzelfsprekend zonder dat dit ten koste is gegaan van de zorgvuldigheid. Onder meer deze omstandigheid maakt dat de Sociale Partners met het principeakkoord de goede samenwerking tussen de Sociale Partners wensen te bekrachtigen en het belang van goede sociale verhoudingen daarmee wensen te benadrukken. Dit geeft vertrouwen over en weer naar de toekomst.

Naast het symbolisch karakter van het principeakkoord, geldt dat een (vroegtijdige overeenstemming over de) verlenging van de CAO van groot belang is met het oog op onder meer de Nederlandse (arbeids)wetgeving en de branche waarin wordt geacteerd. Het brengt rust, stabiliteit en zekerheid met zich mee. Voor zowel de Sociale Partners, als voor de spelers en clubs. Het is duidelijk merkbaar dat daar in het hedendaags economisch klimaat sterke behoefte aan is. De Sociale Partners zijn dan ook erg trots dat zij erin zijn geslaagd om ruim voor het verstrijken van de huidige CAO, een akkoord te bereiken.

Louis Everard (directeur VVCS): “Wederom blijkt hoe belangrijk een goede relatie tussen sociale partners is. Buitengewoon voortvarend en zeer zorgvuldig werd een Strategisch Akkoord voor de CAO-verlenging tot 2027 gerealiseerd. Een mooi resultaat voor het gehele betaald voetbal en geheel in de geest van Serge, die vrijdag het Akkoord zelf ondertekende.”

Ko Andriessen (directeur ProProf): “ProProf is buitengewoon blij met het principeakkoord zoals nu is overeengekomen. Hierdoor hebben de contractspelers de komende jaren de zekerheid van een mooie CAO. Het vervult mij met trots dat wij samen met Serge Rossmeisl een akkoord hebben gesloten waar de voetballerij nog jarenlang profijt van heeft.
Het is bijzonder te vermelden dat het de sociale partners is gelukt in de voetballerij een CAO te verlengen terwijl dat in de BV Nederland niet of nauwelijks haalbaar lijkt. De kracht van onze samenwerking bleek al eerder bij het sluiten van het sociaal akkoord ten tijde van corona in 2020.”

Laura van Putten (jurist FBO): “De FBO is zeer content met het bereikte resultaat en de zekerheid van een CAO de aankomende jaren op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Hiermee wordt voorzien in de dringende behoefte aan duidelijkheid en rust binnen het betaald voetbal. De zekerheid van een CAO, als basis van het betaald voetbal in Nederland, blijft hiermee gewaarborgd. Het was voor mij een eer om dit dossier bij afwezigheid van Serge Rossmeisl op mij te mogen nemen, uiteraard met hulp van anderen.
De erg constructieve wijze waarop het proces is verlopen en de inhoud van het resultaat, is hét bewijs van (het belang van) de goede sociale verhoudingen tussen CAO-partijen. Dat is een groot goed. En dat Serge uiteindelijk zelf nog de “natte” handtekening heeft kunnen zetten namens de FBO, maakt het extra bijzonder.”

De CAO zal worden aangegaan voor de duur van vier jaar, te weten van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2027. Het principeakkoord wordt thans voorgelegd aan de clubs en spelers.