FIFA/FIFPRO FUND – aanvraagperiode 1 juli – 31 december 2020 geopend!

7 januari 2021

FIFA en FIFPRO hebben begin 2020 overeenstemming bereikt over de oprichting van het FIFA-fonds voor voetballers (FIFA FFP), dat tot doel heeft financiële steun te verlenen aan spelers die niet zijn betaald door hun club en geen kans maken om de openstaande bedragen te verkrijgen,bijvoorbeeld wegens faillissement van de club. Er wordt voor het fonds 16 miljoen dollar uitgetrokken tot 2022, waarvan de verdeling als volgt is: 3 miljoen USD in 2020, 4 miljoen USD in 2021 en 4 miljoen USD in 2022, plus nog eens 5 miljoen USD voor de bescherming van de salarissen van de spelers met terugwerkende kracht voor de periode tussen juli 2015 en juni 2020.

In principe wordt het fonds slechts één keer per jaar uitbetaald, dus het kan enige tijd duren voordat je weet of je aanvraag is gehonoreerd of niet.
Voor de aanvragen voor de periode tussen juli 2015 en juni 2020 is het nog wachten op de uitkomst van de dossiers en de betalingen. Door het onverwacht groot aantal aanvragen duurt de administratie langer dan verwacht.

Deze tweede reeks aanvragen heeft betrekking op de periode tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 en loopt tot 20 januari 2021. Snel zijn is dus de boodschap !

Heb je in het buitenland gespeeld en denk je in aanmerking te komen om een aanvraag in te dienen bij het Fonds, gelieve dan het aanvraagformulier in te vullen via volgende link: https://www.fifpro.org/en/rights/fifa-fund-for-football-players/fifa-fund-for-football-players-form of neem gewoon contact op met VVCS om je dossier door ons te laten indienen.