FIFPro tekent samenwerkingsovereenkomst met FIFA

7 november 2017

Bij monde van president Gianni Infantino verklaarde de FIFA zich bereid tot een open dialoog over de hervorming van de in 2001 geïntroduceerde FIFA regelgeving betreffende de transfers van spelers (de Regulations on the status en transfer of players).

Deze toezegging vormt de basis voor de overeenkomst die een duur van zes jaar kent.
Om de komende jaren daadwerkelijk te komen tot een door alle betrokken partijen te onderschrijven hervorming zal een internationale task force worden samengesteld.

Een eerste concreet resultaat betreft de verkorting van de termijn om bij niet betalen het contract met de club eenzijdig te kunnen beëindigen. De hiertoe nu nog geldende termijn van 90 dagen wordt teruggebracht naar twee maanden. Na deze periode van twee maanden moet de speler nog wel de club in gebreke stellen en een laatste periode gunnen van 15 dagen om alsnog na te komen. Doet de club dat niet, dan kan de speler eenzijdig beëindigen. De speler kan zich nadien tot de Dispute Resolution Chamber van FIFA wenden. Nieuw is dan dat deze een club die ondanks een beslissing van de DRC na 45 dagen nog niet heeft betaald een zgn. transferban kan opleggen, hetgeen betekent dat er door deze club gedurende een of meerdere windows geen nieuwe spelers kunnen worden aangetrokken. Afgewacht moet worden of dit de komende periode het enorme aantal wanbetalende clubs zal doen dalen.

Andere onderwerpen die besproken zullen gaan worden betreffen de mogelijke invoering van een standaard spelerscontract, de invoering van onafhankelijke nationale arbitragecommissies, het invoeren van reglementen tot het verbieden van “training alone”, het licentiesysteem en de benodigde aanpassingen van de internationale match calendar.

De toezeggingen van Infantino en de getekende overeenkomst hebben de FIFPro doen besluiten om de in september 2015 bij de Europese Commissie ingediende klacht in te trekken.