Financiële problemen onder profvoetballers vallen mee, maar wel meer begeleiding gewenst

9 augustus 2021

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat financiële problemen onder actieve en voormalige profvoetballers in Nederland veel minder voorkomen dan onder de rest van de bevolking. Dat betekent niet dat alles goed gaat: een meerderheid van de onderzochte groep (ex-) profs wil meer financiële begeleiding. De spelersvakbond VVCS gaat daarom inzetten op financiële bewustwording en coaching.

Aanleiding voor het onderzoek waren alarmerende onderzoeken uit het buitenland over financiële problemen onder voormalige topsporters. Daaruit blijkt dat een groot deel van de ex-profs binnen vijf jaar na het beëindigen van de carrière in zware financiële problemen verkeert.

Het onderzoek werd in opdracht van de VVCS en met medewerking van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) onder ruim 2.000 (ex) profvoetballers uitgevoerd. Het is het eerste Nederlandse onderzoek over dit onderwerp. Schrijver is Wouter Rodenburg (1997) die hiermee zijn Master voltooide en voor dit onderzoek door de Universiteit van Utrecht werd beloond met een 8.

In het onderzoek is de definitie van ‘financiële problemen’ gebaseerd op die van het Nibud.

  • Van profvoetballers komt 74,5 procent makkelijk rond (Nederland 35,0 procent). Actieve voetballers komen nog iets makkelijker rond dan voormalige voetballers.
  • Leningen, uitgezonderd een hypotheek, kunnen een indicatie zijn van (toekomstige) financiële problemen. Van de (voormalige) profvoetballers heeft 19,1 procent een lening. Dat is veel minder dan het Nederlands gemiddelde (34,0 procent).
  • In totaal ervaart 6,6 procent van de onderzochte groep betalingsproblemen, terwijl dit onder Nederlandse huishoudens op 19,5 procent ligt. Het aandeel dat ‘zware betalingsproblemen’ hierin heeft, ligt onder Nederlandse huishoudens eveneens hoger.
  • Financiële stress (‘zorgen of spanningen vanwege geldzaken’ in de afgelopen 12 maanden) wordt ervaren door 18 procent van de (voormalige) profvoetballers: 15 procent ‘soms’, 5 procent ‘vaak’ en 1 procent ‘heel vaak’. Hiervoor zijn geen vergelijkende cijfers met Nederlandse huishoudens beschikbaar.

Oorzaken voor financiële problemen vallen uiteen in drie onderdelen:

  • Levensgebeurtenissen, zoals een scheiding of het abrupt beëindigen van een loopbaan door een blessure, vergroten de kans op financiële problemen. Voorbereiding door middel van studie verlaagt het risico van een vroegtijdig einde van de loopbaan aanzienlijk.
  • Uit het onderzoek blijkt dat 50 procent van de actieve spelers en 65 procent van de voormalige spelers een gebrek aan begeleiding bij hun persoonlijke financiën ondervindt.
  • Sociale normen is cultureel bepaald financieel gedrag dat een speler bijvoorbeeld aanzet om naast zijn gezin ook anderen te onderhouden. Aangezien een aanzienlijk deel van de voetballers in Nederland een niet-westerse migratieachtergrond heeft, komt dit gedrag in het profvoetbal voor. Het hoeft geen directe aanleiding voor financiële problemen te zijn, maar kan wel een enorme druk opleggen bij jonge voetballers.

Ben-Ivar Kolster, financiële coach voor de VVCS: ”De lagere frequentie van financiële problemen onder (voormalige) profvoetballers strookt met onze ervaring. Er zijn zeker individuele probleemgevallen en die worden in de pers vaak breed uitgemeten. Maar de meeste spelers verdienen nu eenmaal een hoger dan gemiddeld inkomen en in het algemeen leidt dat juist tot minder financiële problemen. Financiële problemen na afloop van de loopbaan, die in veel landen een bekend fenomeen zijn, worden in Nederland grotendeels voorkomen door de overbruggingsregeling van het CFK. Het overgrote deel van de ex-profs geeft aan dat het CFK hun helpt om zich financieel aan te passen aan een nieuw leven.”

Wat gaat de VVCS doen om inhoud te geven aan financiële begeleiding voor profs? Kolster: ”Eén van de oorzaken van latere financiële problemen is dat profvoetballers al hun zaken uit handen geven en er achteraf achter komen dat het niet goed is gegaan. De VVCS heeft als uitgangspunt dat je als voetballer het best zelf de regie kunt houden over je financiën. Op de lange termijn heb je daar het meeste aan. Ik coach spelers om ze hierbij te helpen.

In het nieuwe seizoen gaan we daarnaast werken aan meer bewustwording onder spelers door middel van een reeks laagdrempelige webinars over diverse financiële onderwerpen. Zo gaan spelers meer nadenken over dit onderwerp en doen ze relevante kennis op. Hierdoor krijgen ze de lange termijn beter voor ogen en worden ze minder kwetsbaar voor impulsieve besluiten.”

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ben-Ivar Kolster (06-51903173)