Geslaagde eerste workshop loopbaancoaching

5 november 2015

Afgelopen week vond de eerste workshop plaats in het kader van het loopbaantraject voor (oud-)profvoetballers. Dit traject is opgezet door de sociale partners die verenigd zijn in de Stichting CAO. Dit is een orgaan waarvan de VVCS uiteraard deel uitmaakt.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat (oud-)profvoetballers behoefte hebben aan een loopbaancoachings-traject. De VVCS heeft zich dan ook hard gemaakt om zo’n traject als extra dienstverlening aan te kunnen bieden.

Het loopbaancoachings-traject kan gezien worden als ideale opstap naar een tweede carrière. Door het doorlopen van dit traject zal de (oud-)profvoetballer beter zicht krijgen op zijn kwaliteiten, wat hij wil, kan en waar hij deze eigenschappen in de toekomst het beste tot zijn recht kan laten komen.

Van tevoren kan moeilijk ingeschat worden hoelang een traject duurt. Immers, elk individu heeft zijn eigen bagage en dus kwaliteiten. Om zoveel als mogelijk tot maatwerk te komen is gekozen voor een traject waarbij gebruik wordt gemaakt van een Loopbaancoach en een Loopbaanportaal. In een intakegesprek met de Loopbaancoach zal samen bepaald worden welk traject gevolgd gaat worden en welke tools van het Loopbaanportaal hierbij ingezet worden.

Het Loopbaanportaal kan putten uit zeer veel wetenschappelijk onderbouwde tests en tools, waarmee de (oud-)profvoetballer uiteindelijk zijn geschikte baan kan vinden. Echter, zoals eerder genoemd zal elk individu zijn eigen traject volgen. Om hier beter inzicht in te verkrijgen werd er besloten tot een workshop. De profvoetballers – en tevens CSR-leden – Steef Nieuwendaal en Jens van Son waren zeer geïnteresseerd om hieraan mee te werken.

Tijdens de workshop hebben zij uitleg gekregen wat zij kunnen verwachten van een loopbaantraject. Maar ook wat tijdens dit traject van hen verwacht wordt. Daarnaast kregen zij uitleg over de verschillende mogelijkheden binnen het Loopbaanportaal. Om de workshop een gericht vervolg te geven, is hen ook verzocht om een zestal tests te maken. Deze zullen dan in een volgend individueel loopbaancoachings-gesprek geëvalueerd worden. Daarna zullen zij met de Loopbaancoach de vervolgstappen bepalen.

Hoewel het een intensieve workshop was, gaven zowel Steef als Jens aan positief te zijn over de mogelijkheden die een Loopbaancoachings-traject biedt aan (oud-)profvoetballers. Zij waren derhalve dan ook gemotiveerd om met hun eigen opdrachten aan de slag te gaan. Ook de bij de workshop aanwezige partners van de Stichting Cao, waren tevreden over de workshop. Zij zijn dan ook van mening dat veel profvoetballers baat zullen hebben bij deze nieuwe dienstverlening.