Haast geboden bij aanspraken op transitie-vergoeding

5 september 2016

Wanneer een voetbalcontract wordt beëindigd op initiatief van de club na 24 maanden of meer, dan heeft iedere speler recht op een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Het kan zijn dat spelers met een langer dienstverband aan het einde van hun contract recht hebben op een vergoeding op basis van de CAO. Deze vergoeding kan hoger uitvallen dan de transitievergoeding.De wet schrijft voor dat wanneer de transitievergoeding niet binnen 3 maanden is betaald, het recht daarop vervalt. Om dat te voorkomen moet je als speler voor het verstrijken van deze termijn je claim hebben ingediend bij de Arbitragecommissie van de KNVB.

Dat betekent dat wanneer je de transitievergoeding (nog) niet hebt ontvangen, het nu tijd is om actie te ondernemen. Het kost namelijk tijd om een arbitrageverzoek op te stellen en in te dienen. Langer wachten kan betekenen dat je aanspraken vervallen. De VVCS is beschikbaar voor verder advies.