Heeft de club voldaan aan de aanzegplicht?

6 juni 2017

Per 1 januari 2015 geldt de aanzegplicht voor alle contracten welke voor bepaalde tijd (en een langere periode dan zes maanden) worden gesloten. Omdat wij in het betaald voetbal alleen contracten voor bepaalde tijd kennen, krijgt een ieder hier mee te maken.

De aanzegplicht wil zeggen dat de club verplicht is om de speler minimaal een maand voor de afloopdatum van het contract schriftelijk te informeren of zij met hem verder wil, en zo ja, onder welke voorwaarden. De VVCS helpt jou met de te voeren procedure.

De aanzegplicht geldt alleen voor de clubs.

Zegt de club niet tijdig aan, dan heeft dat de nodige gevolgen:

• Zegt de club niet aan, dan is zij een “boete” verschuldigd aan de speler van een maandsalaris;
• Zegt de club te laat aan, dan moet zij een “boete” naar rato betalen. Oftewel, twee weken te laat aanzeggen betekent twee weken salaris  doorbetalen;
• Ook wanneer de club nalaat om tijdig te laten weten dat zij het aflopend contract met de speler wenst te verlengen, zijn de “boetes” als hiervoor geschetst verschuldigd;

Deze nieuwe plicht geldt dus niet voor de speler die aangeeft zijn dienstverband met de club te willen beëindigen.
 
Let op, de vervaltermijn voor het verhalen van de boete is twee maanden. Heb je de club er op gewezen en blijft men weigerachtig, dan moet je verzoek dus binnen twee maanden bij de Arbitragecommissie van de KNVB zijn ingediend. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Voor meer informatie of hulp met de te voeren procedure, bel met het VVCS kantoor 023-5546930 of stuur een mail naar info@vvcs.nl.
Je krijgt dan ook direct een check op de mogelijkheid tot schadeloosstelling en/of transitievergoeding.