Keurmerk voor intermediairs lijkt dichtbij

13 augustus 2015

Met KNVB, sociale partners en Pro Agent werd reeds verkennend gesproken over de mogelijkheid tot invoering van een zgn. certificeringssysteem voor intermediairs.

Het moge duidelijk zijn dat de VVCS belang hecht aan een dergelijk keurmerk. Organisaties die straks in aanmerking willen komen voor een keurmerk zullen er ook wat betreft de VVCS onder meer op hebben toe te zien dan hun leden permanente educatie zullen volgen, dat zij beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering, dat zij in staat zijn de door hen begeleide spelers juridisch bij te staan en mogelijk ook bereid zijn tot een bepaalde financiële transparantie. Ook lijkt het voor hand te liggen dat de certificering  gekoppeld wordt aan een na te leven gedragscode.