KNVB Adviescommissie Tuchtrecht bijeen in Zeist

2 oktober 2012

Adviescommissie geen voorstander van aparte regelgeving tegen homodiscriminatie. 

Binnen deze Adviescommissie zijn alle geledingen van het betaald voetbal vertegenwoordigd. Namens de VVCS heeft Louis Everard hierin zitting.

 

Tijdens de vergadering van maandagavond werd onder meer gesproken over een verzoek van de door de KNVB in het leven geroepen werkgroep voor homo-emancipatie. Dit verzoek behelst de mogelijke invoering van speciale regelgeving binnen zowel het amateur- als het betaald voetbal tegen homo-discriminatie, waarbij het dan gaat om zowel het schelden op het veld, alsook om spreekkoren buiten het veld.De commissie bleek hier geen voorstander van.

Louis Everard legt dit uit: “Het moge duidelijk zijn dat ook wij nadrukkelijk tegen iedere vorm van discriminatie zijn. Maar tegelijkertijd zijn wij de mening toegedaan dat ook deze vervelende uitingen aangepakt kunnen (en moeten) worden binnen het huidige juridische instrumentarium dat zich hiertoe uitstekend leent. Wat dat betreft ben ik het volledig eens met de Raad van State die zich kritisch uitliet over de verplichte voorlichting op scholen over homoseksualiteit, welke op last van de Tweede kamer vanaf december verplicht wordt gesteld. De Raad van State, ons hoogste adviesorgaan, vindt dit een verkeerd signaal, omdat hiermee de indruk wordt gewekt dat voor andere vormen van discriminatie geen bijzondere aandacht nodig zou zijn”.

Andere onderwerpen, welke de revue passeerden waren onder meer mogelijk nieuwe reglementsbepalingen over het door spelers gokken op wedstrijden en een door de CBV voorgestane nieuwe gedragscode.

Maurice Westerwoudt, directeur stadion en veiligheid van ADO Den Haag, presenteerde een voorstel voor aanpassing van het tuchtrechtelijk systeem. Zijn idee hierbij is om clubs bij wanordelijkheden niet alleen maar boetes op te leggen, maar juist om hen te verplichten te investeren in specifieke onderdelen van hun veiligheidsorganisatie. De Adviescommissie gaat zich hierover buigen.