KNVB en VVCS werken samen op het gebied van opleidingen

24 oktober 2013

De KNVB ondersteunt al jaren de gedachte van de VVCS om voetballers voor te bereiden op hun tweede carrière.

Zo heeft de KNVB in het verleden een financiële bijdrage gegeven ten behoeve van het opzetten van de Mbo-opleiding voor profvoetballers aan de VVCS Academy. Een juiste gedachtengang zo is gebleken. Immers, elk seizoen volgen meer dan dertig voetballers deze opleiding. Het merendeel rondt de opleiding succesvol af. Waar de VVCS Academy zich voornamelijk richt op kennisonderwijs, daar verzorgt de KNVB met name opleidingen gericht op het praktijkonderwijs. De meeste opleidingen/cursussen hebben betrekking op het trainersvak.

Om deze zogenoemde Trainer-Coach (TC) opleidingen meer toegankelijk te maken voor de nog actieve contractspelers, hebben de KNVB en de VVCS de handen ineen geslagen. In het verleden kwam het te vaak voor dat actieve profvoetballers halverwege de opleiding afhaakten omdat de opleiding niet meer te combineren was met hun voetbalcarrière. Telkens wisselende trainingstijden waren daarbij het grootste probleem.

De VVCS en de KNVB hebben besloten een maatwerk-opleiding voor contractspelers op te zetten. De  reeds bestaande TC III Jeugd-opleiding voor (ex-)contractspelers wordt veel flexibeler gemaakt. De praktijkbijeenkomsten zullen niet meer op de vroege woensdagmiddag beginnen, maar aan het eind van de middag, waardoor de trainingen bij de club het volgen van de opleiding niet meer in de weg staan. Tevens zullen het wedstrijd- en trainingsschema van de contractspeler leidend zijn in de opleiding. Waar in het verleden voornamelijk werd gelet op het schema van de andere deelnemers, zijnde de niet professionele voetballers, wordt nu juist rekening gehouden met het schema van de professionele voetballers.

De VVCS en KNVB zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking leidt tot minder uitval, zodat actieve voetballers zich tijdens hun professionele voetballoopbaan al kunnen voorbereiden op hun tweede carrière. Een ander groot voordeel van  de combinatie voetbal en het tegelijkertijd volgen van een opleiding is, dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat sporters die naast hun sportieve carrière een opleiding volgen betere sportprestaties leveren.