Leeuwinnen en KNVB akkoord

12 december 2017

De KNVB en de OranjeLeeuwinnen zijn er uit. Er is overeenstemming bereikt over de financiële vergoedingen voor de OranjeLeeuwinnen.

De nieuwe overeenkomst, die doorloopt tot en met het WK van 2019, doet recht aan de indrukwekkende prestaties en populariteit van de OranjeLeeuwinnen. Het betreft een verveelvoudiging van de tot op heden geldende beloningen. Hiermee krijgen de speelsters de extra ruimte om zich nog meer op hun sport te kunnen focussen.

,,Onze Leeuwinnen verdienen dit gewoon”, aldus Jan Dirk van der Zee, KNVB directeur verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal. ,,Het is een erkenning voor de positie die de Oranjevrouwen tegenwoordig innemen. Dat was ook het uitgangspunt van de bond. Maar het zorgt er ook voor dat het Nederlandse vrouwenvoetbal zich naar een nóg hoger niveau kan ontwikkelen.”
De tevredenheid van Van der Zee reikt verder dan de deal zelf. ,,De manier waarop het ging, geeft ons ook voldoening. Het is netjes gegaan met hooguit wat druk in de media. Er was begrip over en weer. Het doet ons goed dat we na zo’n fase de Leeuwinnen nu niet alleen qua topsportfaciliteiten, maar ook financieel naar topsportniveau hebben getrokken.’’

De onderhandelingen werden in de afgelopen periode namens de internationals gevoerd door vertegenwoordigers Ad Dieben en Louis Everard van spelersvakbond VVCS. Tot tevredenheid van diezelfde speelsters: ,,Het is fijn dat we na enige tijd onderhandelen een akkoord bereikt hebben’’, aldus Lieke Martens. ,,Deze overeenkomst geeft een gevoel van waardering over wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Buiten het veld zijn er al best veel randzaken tegenwoordig, ik ben blij dat deze in ieder geval is opgelost. Nu kunnen we het weer gewoon over voetbal hebben en op het veld laten zien hoe goed we zijn.’’

Vivianne Miedema, de andere woordvoerster uit de spelersraad, reageerde ongeveer gelijk aan haar teamgenote. ,,We hebben een aantal gesprekken gevoerd met de KNVB. Er waren af en toe pittige discussies, maar we zijn heel tevreden met de overeenkomst die er nu ligt. We gaan ons uiterste beste doen om ook van 2018 weer een succesvol jaar te maken en ons te plaatsen voor het WK2019.’’

Alle vergoedingen in de overeenkomst met de Leeuwinnen zijn nu verhoogd. In de onderhandelingen daarover kregen de vaste vergoedingen extra aandacht. Het is juist dit onderdeel van het pakket, dat de speelsters meer financiële zekerheid biedt.