Louis Everard benoemd in Players Status Committee van FIFA

13 april 2017

Namens de FIFPro zal Louis Everard de komende vier jaar zitting nemen in de Players Status Committee (PSC) van de FIFA. Op 6 april jl. werd hij door FIFA president Gianni Infantino benoemd.

De PSC is één van de zgn. Standing Committees van FIFA en is verantwoordelijk voor het beslechten van geschillen tussen coaches en clubs / bonden met een internationale dimensie, geschillen tussen clubs met een internationale dimensie en de klachten van spelers over uitgebleven internationale betalingen (de overdue payables). Ook is de PSC verantwoordelijk voor de registratie van minderjarige spelers en voor de beslissingen of spelers al of niet kunnen uitkomen voor een ander nationaal team.

De bevoegdheden van de PSC zijn verankerd in de FIFA Regulations on the Status and Transfers of Players, de zgn. RSTP.

Louis Everard: “Tijdens de eerste bijeenkomst in Zurich hebben wij met de FIFA professionals uitgebreid van gedachten gewisseld over de taken en doelen van de PSC. Wij kregen daarbij een flinke discussie over spelers die ondanks een positief vonnis van de DRC of CAS toch niet worden betaald. Het is de Disciplinary Committee van FIFA die hen zou moeten helpen. Zij hebben de bevoegdheid om die wanpresterende clubs fors te straffen met bijvoorbeeld een stevige puntenaftrek. Maar het lijkt er soms op of zij in het geheel niets doen. Dossiers blijven jaren liggen. Dit is ook voor FIFPro een enorme bron van ergernis. Dit is dan ook prioriteit nummer één voor de komende periode”.