Matchfixing in Nederland zeer beperkt

4 september 2013

De VVCS is niet verrast door de conclusies van het rapport “Matchfixing in Nederland”.

Er blijkt geen aanleiding om te veronderstellen dat in ons land grote aantallen wedstrijden worden gemanipuleerd.

 

Uiteraard moet er hard gewerkt blijven worden aan de voorkoming van deze uitwassen.

De VVCS is blij dat in het rapport gemeld wordt dat het door de VVCS opgerichte CFK, de eigen schuldhulpverlening en het Nederlandse licentiesysteem nadrukkelijk als risico verlagende factoren worden genoemd. Zaken die in dat zelfde rijtje thuishoren zijn uiteraard de contractgarantie, zoals wij die in onze CAO kennen,  de reguliere voorlichtingsbezoeken aan de spelersgroepen en de korte communicatielijnen met alle aanvoerders.

 

Ook onze competitieopzet met play-offs heeft volgens de VVCS een positieve uitwerking op het tegengaan van matchfixing. Immers, matchfixing vindt in de regel plaats rond wedstrijden waarin niets op het spel staat.

 

Hoewel de VVCS het jammer vindt dat het rapport voor wat betreft historie en feiten bepaald vaag blijft, is ook zij uiteraard van mening dat deze bedreiging de blijvende aandacht van alle relevante partijen binnen en buiten het voetbal verdient.